دلایل بالابودن خطر انتقال اچ‌آی‌وی در رابطه مقعدی

دلایل بالابودن خطر انتقال اچ‌آی‌وی در رابطه مقعدی

در آمیزش مقعدی به دلایل زیر خطر سرایت اچ‌آی‌وی حدود 10 برابر آمیزش واژینال است:

1- مخاط مقعد نازک و شکننده هستند چون برای آمیزش آفریده نشده اند بلکه برای جذب آب و هدایت مدفوع به بیرون آفریده شده اند.

2- ترشحات مخاطی آن گونه که در واژن وجود دارد و مخاط را لغزنده می کند در مقعد وجود ندارد بنابراین هنگام آمیزش اصطکاک بیشتری ایجاد می شود که به مخاط صدمه می زند.

3- رگهای خونی ظریفی در مخاط مقعد هست که با فشار آلت به راحتی پاره می شوند و خونریزی های کوچک یا بزرگی ایجاد میشود و هر جا خون باشد اچ آی وی هم بیشتر هست.

4- مایع منی در آمیزش مقعدی با سطح مخاطی گسترده تری تماس پیدا می کند و امکان نفوذ اچ‌آی‌وی بیشتر می شود.