گزارش کارگاه آموزشی هم اندیشی مدیران مراکز کاهش آسیب

گزارش کارگاه آموزشی هم اندیشی مدیران مراکز کاهش آسیب

کارگاه سه روزه هم اندیشی مدیران مراکز کاهش آسیب همکار در پروژه ، تیرماه 1393 در هتل شیان تهران برگزار گردید.

هدف از برگزاری این کارگاه، انتقال تجربه کارشناسان در زمینه مدیریت و نظارت مالی و فنی موسسات درگیر پروژه صندوق جهانی می­ باشد. در این کارگاه 27 نفر از کارشناسان از استان های مختلف به همراه اعضای کمیته پیشگیری از ایدز سازمان بهزیستی و کارشناسان موسسه اندیشمندان رایا سلامت محور شرکت داشتند.

در مدت برگزاری کارگاه مسائلی هم چون: آشنایی بیشتر مسئولین مراکز با روند گزارشات مالی و فنی و بررسی مسائل و مشکلات پیش رو و تعیین راه حلهای مربوطه مطرح گردید.

کارگاه هم اندیشی مدیران مراکز کاهش آسیب

گزارش روز اول

روز اول، کارگاه راس ساعت 9 صبح با تلاوت آیاتی چند از قرآن مجید و پخش سرود جمهوری اسلامی ایران آغاز گردید.

در ابتدا سرکار خانم شهناز شیبانی هماهنگ کننده پروژه پیشگیری از ایدز صندوق جهانی در سازمان بهزیستی، ضمن خیر مقدم و قدردانی از زحمات مدیران و پرسنل مراکز اقامتی به اهمیت فعالیت مراکز مردم نهاد در ارائه خدمات کاهش آسیب وتاثیر آنها در پروژه اشاره داشتند. همچنین در خصوص اهداف برگزاری کارگاه مواردی بیان داشتند و از تمامی اعضا خواستند که در جهت انتقال تجربیات به یکدیگر نهایت کوشش را بکار گیرند.

پس از ایشان در بخش نخست کار گاه آقای نیک آئین به تشریح روند کلی رسیدگی و بررسی گزارشات مالی و فنی پروژه بیان داشتند و وضعیت موجود را برای حضار تشریح نمودند و از شرکت کنندگان خواستند تا مشکلات که با آن مواجه هستند را بیان دارند.

ابراهیم نیک آیین

برخی از مشکلات مراکز در چند سر فصل به شرح ذیل بیان شد:

 1. عدم آشنایی مراکز در خصوص نحوه بیمه پرسنل و قوانین آن

 2. عدم زمانبندی صحیح برای تهیه و تنظیم مدارک و مستندات مالی

 3. عدم دقت در تهیه و تنظیم مدارک

همچنین شرکت کنندگان به بعضی دیگر از مشکلات در خصوص ارائه مدارک به کارشناسان استان و شهرستان اشاره داشتند که در ذیل بیان می گردد:

 1. عدم آشنایی کارشناسان به نحوه کار پروژه

 2. تغییر کارشناس مسئول در استان و یا شهرستان

 3. تحویل نگرفتن و یا مفقود شدن مدارک پس از تحویل به کارشناس مربوطه

 4. عدم التزام زمانی کارشناسان به ارسال مدارک به کارشناس استان و بعد کمیته

در ادامه از حضار خواسته شد که در قالب کار گروهی به بررسی مشکلات بیان شده پرداخته و راهکار مناسب را ارائه نمایند.

در بررسی های انجام شده به موارد ذیل اشاره گردید:

 1. برگزاری کارگاه برای کارشناسان مسئول پروژه و یا در صورت امکان برگزاری کارگاه مشترک مدیران مراکز و کارشناسان

 2. تهیه و ارائه گزارشات بصورت ماهیانه

 3. تهیه جدول زمانبندی برای ارائه گزارشات مالی

جدول زمانی پیشنهادی که به تصویب حضار رسید به شرح زیر است:

 1. تهیه و تنظیم گزارشات مالی(اصل و کپی) به بهزیستی استان 1 الی 10 هرماه

 2. بررسی مدارک توسط کارشناس استان و تائید جهت ارسال به کمیته 10 ال 15 هرماه

 3. جمع آوری مدارک از استانها و بررسی اولیه توسط کمیته تا 25 هر ماه  

 4. اعلام به مراکز و رفع نقص   تا 30 هر ماه

 5. تایید نهایی و صدور نامه جهت ارسال به  CDC  5 روز

 6. بررسی و تایید مدارک و صدور نامه جهت ارسال به undp   5 روز

در ادامه سرکار خانم حسینی در قالب پاور پوینت به اشکالات رایج در فرم های مالی اشاره داشتند که مورد توجه حضار واقع گردید . سپس از شرکت کنندگان خواسته شد که در قالب کار گروهی به بررسی به نمونه فرم فرضی برای هر گروه پرداخته شود. کارگاه از ساعت 14 و پس از اقامه نماز و صرف نهار ادامه یافت .

در ادامه کارگاه آقای حاجی قاسملو مدیر یکی از مراکز با توجه به اطلاعات ایشان در خصوص قرارداد پرسنل و قوانین کار  و همچنین با توجه به قراردادی که ایشان تدوین نموده بودند ، فرمهای بیمه و نحوه محاسبه آن را  برای شرکت کنندگان دادند و از شرکت کنندگان خواسته شد تا در قالب کار گروهی مقدار بیمه یک شخص فرضی را که دارای شرایط مختلف باشد محاسبه نماید. پس از صحبت های آقای حاجی قاسملو از شرکت کنندگان خواسته شد تا در فضای باز به بازی گروهی به تمرین رهبری پرداختند که مورد توجه حضار واقع شد.

گزارش روز دوم

در بخش ابتدایی کارگاه سرکار خانم مدرسی درخصوص مسائل فنی و مالی توضیحاتی را به شرکت کنندگان ارائه دادند و همچنین در ادامه بحث روز قبل در خصوص محاسبه بیمه پرسنل آقای حاجی قاسملو مواردی را بیان داشتند و برای نمونه شخصی دارای یک سال سابقه بیمه و دارای فرزند را مثال زدند و به محاسبه دستمزد روزانه و ماهانه ایشان پرداختند.

پس از ایشان آقای دکتر محضری در خصوص اجرای پروژه در کشور مواردی را بیان داشتند و انتظارات از نحوه عملکرد مراکز را برای شرکت کنندگان تشریح نمودند. ایشان ضمن تشکر از مدیران و پرسنل خدوم مراکز کاهش آسیب، به نقش به سزا و شایان این عزیزان در مواجهه با افراد پرخطر اشاره داشتند. در ادامه از شرکت کنندگان خواسته شد با انجام کار گروهی به بررسی راهکارهای نظارتی مسئولین پروژه (نقاط ضعف و قوت)، تهدید ها و فرصتها بپردازند.

دکتر کامبیز محضری

در نگاه کلی برخی از مواردی که شرکت کنندگان بدان اشاره داشتند ذکر می گردد:

راهکارهای نظارت مسئولین پروژه داخلی (نقاط ضعف):

عدم نگارش مثبت بهزیستی به عملکرد پروژه
عدم ارائه شفاف و بموقع گزارش ها و مستندات لازم به پروژه
عدم آموزش کافی برای پرسنل به دلیل تعویض پرسنل به دلیل مشکلات اداری و مالی
عدم هماهنگی کارسناش بهزیستی پروژه
عدم استفاده از رپید تست
عدم پذیرش و یا ارائه خدمت به افراد غیر تزریقی

راهکارهای نظارت مسئولین پروژه داخلی (نقاط قوت):

سخت کوشی مدیران و پرسنل مراکز کاهش آسیب
استفاده از گروه های همسان در مراکز کاهش آسیب
شناسایی نقاط آسیب خیز و پر خطر
توزیع سوزن و سرنگ رایگان بین افراد پرخطر

راهکارهای خارجی نظارت مسئولین پروژه (تهدید ها):

ماده 16
نگرش منفی آحاد مردم و بعضی از سازمانها به مراکز کاهش آسیب
تخریب پاتوق ها
عدم همکاری سازمانها مرتبط
عدم هماهنگی برای امها زباله های پرخطر (سوزن و سرنگ)

راهکارهای خارجی نظارت مسئولین پروژه (فرصت ها):

آگاه سازی افراد جامعه با خدمات کاهش آسیب
اطلاع رسانی سازمان بهزیستی در خصوص خدمات کاهش آسیب ار طریق رسانه های جمعی
شناسایی پاتوق های جدید
هماهنگی با سازمان مرتبط جهت جمع آوری پسماند

پس از اقامه نماز و صرف نهار کارگاه با موضوع چگونگی تایید صحت گزارشات ادامه یافت.

در این مرحله به بررسی نحوه ارائه گزارشات فنی اشاره پرداخته شد و یک  یک موارد توضیح داده شده در فرمهای ماهیانه پرداخته شد . همچنین به لزوم ارائه دقیق گزارشات فنی به صورت دوره ای اشاره شد و از مدیران مراکز کاهش آسیب خواسته شد تا در قالب کار گروهی به بررسی صحت گزارشات تیم سیار بپردازند . بعلاوه اگر در خصوص ارائه گزارش فنی پیشنهادی دارند بیان داشته و کیفیت مستند سازی در برنامه را مورد ارزیابی قرار دهند.

برخی از پاسخ های شرکت کنندگان به شرح ذیل بیان می گردد:

سوال: صحت گزارشات تیم سیار را در مراکزتان چگونه ارزیابی می کنید؟

سرکش دوره ای و یا سرزده به پاتوق
تطبیق گزارش فنی با دفاتر روزانه و ماهانه
سوال از مراجعه کنندگان به مراکز گذری
اعتماد متقابل

سوال: چه پیشنهادی برای بهبود فرمهای گزارش فنی دارید؟

تهیه دفتر ارجاء
در فرم های 30 روزه گزارش فنی مراکز گذری روزانه زنان بجای تزریق و غیر تزریق آیتم معتاد و غیر معتاد قید شود.
صدور کارت شناسایی برای پرسنل تیم سیار
آضافه شدن آیتم آزمایش بیماری رفتاری
در فرم پرونده مراجعان درج شماره پرونده و تاریخ اولین پذیرش قید شود
فرم هفتگی جهت سفتی باکس
دفتر ارجاء برای همه موارد
دفتر ارجاء به صورت خاص برای VCT که همراه با پیگیری باشد.
تفکیک نوع مصرف مواد (مخدر/ محرک/ هردو)

سوال: کیفیت مستند سازی در برنامه:

تفکیک بایگانی بصورت ماهانه / شش ماهه / تصویری
بهینه سازی بایگانی
استفاده از ابزارهای بصری

پس از اتمام مباحث ایشان و با توجه به سوالات شرکت کنندگان در خصوص بیمه پرسنل آقای نیک آئین در ساعت پایانی دومین روز کارگاه توضیحات جامعی بیان داشتند.

گزارش روز سوم

روز سوم کارگاه هم اندیشی مدیران مراکزکاهش آسیب پروژه پیشگیری از ایدز ، سرکار خانم مرادی در قالب کار گروهی به بررسی اقلام مورد نیاز مراکز پرداختند. در ادامه بر اساس در خواست مدعوین پیشنهاد عقد قرارداد مستقیم مراکز و موسسات فعال با کمیته ایدز مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس بررسی نقاط ضعف و قوت عقد قرارداد همکاری مستقیم با مراکز در قالب کار گروهی مورد ارزیابی قرار گرفت.

کلرگاه هم اندیشی مدیران مراکز کاهش آسیب

در ذیل به اهم مواردی که شرکت کنندگان اظهار نمودند اشاره می گردد:

نقاط قوت:

پرداختها با توجه به حذف واسطه ها سرعت بیشتری می گیرد.
زمان صرف شده جهت بررسی مدارک کمتر می گردد.
امکان مفقود شدن اسناد کمتر می گردد.

نقاط ضعف:

پایین آمدن حمایت و همراهی بهزیستی استانها با مراکز
مشکل در صدور مجوزهای مناسب به  دلیل کمبود بودجه
همکاری نکردن در ارائه گزارشات نظارتی وتایید مدارک توسط کارشناس
پایین آمدن مانایی و پایداری مراکز بلافاصله پس از اتمام پروژه

راهکار:

قرارداد مراکز با بهزیستی استان / شهرستان منعقد گردد.
با آموزش و ارتقاء سطح دانش کارشناسان ناظر شهرستان ها به کاهش  تناقضات کمک میکند.
تسریع و دقت در ارسال مدارک به پرداخت هر چه سریعتر کمک می کند.
تعیین کار شناس در کمیته بابت پیگیری دوره ای پرداخت های انجام شده توسط استانها

پس از ارائه و نتیجه گیری از شرکت کنندگان خواسته شد با هدف خود شناسی و اینکه در اولین برخورد با اشخاص دیگر چه تاثیری بر طرف مقابل میگذاریم در کار گروهی – بازی نظر سنجی شرکت نمایند.

در پایان این کارگاه سه روزه ضمن تشکر و قدر دانی از شرکت در این کارگاه از شرکت کنندگان خواسته شد تا با جدیت بیشتر به ارائه خدمت بپردازند و سعی در ارتقاء سطح خدمات مراکز خود نمایند .

گزارش بازدید از برج میلاد

باتوجه به هدف از برگزاری این کارگاه یعنی ایجاد انگیزش در بین مدیران مراکز سراسر کشور در راستای بهبود روند اجرای پروژه پیشگیری از ایدز صندوق جهانی، برنامه های تفریحی نیز برای شرکت کنندگان در نظر گرفته شد. در عصر روز اول کارگاه، امکان بازدید از ششمین برج بلند تلویزیونی و مخابراتی دنیا برای بیش از 22 نفر از شرکت کنندگان در کارگاه فراهم گردید.

برج میلاد با ارتفاع 435 متر و وزن تقریبی 150 هزار تن و با کاربری تسهیل و گسترش ارتباطات بیسیم در تهران، بهینه سازی و گسترش پوشش رادیو و تلویزیون، ایجاد زیر ساختهای تلویزیونی دیجیتال، هواشناسی، کنترل ترافیک و گردشگری، شاهکاری دیگر از هنر مهندسان ایرانی را به نمایش گذاشته است. در این بازدید حاضرین در طبقه پنجم برج، در بزرگترین سکوی دید باز جهان و از ارتفاع 280 متری و در زیر بنایی در حدود 3000 متر مربع، پایتخت را به نظاره نشستند. همچنین بازدید از غرفه های هنری مستقر در این طبقه نیز مورد استقبال قرار گرفت. در ادامه پذیرایی شام در یکی از رستورانهای شهر صورت گرفت.

در روز دوم کارگاه شرکت کنندگان به زیارت امامزاده صالح تهران رفته و در ادامه به بازار سنتی تجریش تهران رفتند و از این بازار دیدن کردند. سپس برای ضیافت شام به رستوران مراجعه نمودند.