موضوع: اخبار

آمار مبتلایان به ایدز در ایران

آمار مبتلایان به ایدز در ایران

بر اساس آمار جمع آوری شده از دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، تا تاریخ 1391/1/1 مجموعا 24290 نفر افراد مبتلا به HIV/AIDS در کشور شناسایی شده اند که 90.8 درصد آنان را مردان و 9.2 درصد را زنان تشکیل می­دهند. تاکنون 3455 نفر مبتلا به ایدز شناسایی شده و 4722 نفر از افراد مبتلا فوت کرده اند. 46.4 درصد از مبتلایان به HIV در زمان ابتلا در گروه سنی 25 تا 34 سال قرار داشته اند که بالاترین نسبت در بین گروه های سنی را به خود اختصاص می دهند.

علل ابتلا به HIV در بین کل مواردی که از سال 1365 تا کنون در کشور به ثبت رسیده اند به ترتیب، تزریق با وسائل مشترک در مصرف کنندگان مواد (69.6 درصد)، رابطه جنسی (10.5 درصد)، دریافت خون و فراورده های خونی (1 درصد) و انتقال از مادر به کودک (1 درصد) بوده است. راه انتقال در 17.9 درصد از این گروه نامشخص بوده است.

در مقایسه این آمار با مواردی که ابتلا آنان در سال 1390 گزارش شده است، اعتیاد تزریقی 62.5 درصد، برقراری روابط جنسی 21.2 درصد و انتقال مادر مبتلا به کودک 3.9 را تشکیل داده است. 12.4 درصد از موارد شناسایی شده در این سال، راه انتقال نامشخصی داشته اند و هیچ مورد جدید ابتلا از راه خون و فراورده های خونی گزارش نشده است.

جنس

مبتلا به HIV و ایدز

مبتلا به ایدز

فوت

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

مرد

22064

90.8

3055

88.4

4520

95.7

زن

2226

9.2

400

11.6

202

4.3

جمع

24290

100

3455

100

4722

100

برای دریافت فایل گزارش به صفحه آمار و اطلاعات سایت مراجعه کنید.