برندگان جایزه روبان قرمز 2014 مشخص شدند

برندگان جایزه روبان قرمز 2014 مشخص شدند

احیای حیات سرمد برنده جایزه روبان قرمز 2014

به گزارش UNAIDS ده سازمان مردم نهاد استثنایی جایزه روبان قرمز 2014 را برای کار الهام بخش خود در جهت کاهش بیماری همه گیر ایدز بدست آورد. این جایزه در یک جلسه ویژه در بیستمین کنفرانس بین المللی ایدز (AIDS2014) به آنها اهدا شد. جایزه روبان قرمز جایزه برجسته جهان در زمینه اقدامات نوآورانه و خلاق مردمی در پاسخ به همه گیری ایدز به شمار می رود.

نام سازمان مردم نهاد احیای حیات سرمد در بین این ده سازمان به چشم می خورد.

این جایزه را برای اقدامات چشمگیرش در زندان ها، دریافت کرده است؛ این سازمان خدمات درمانی را برای معتادان عرضه کرده و همچنین کارگاه های آموزشی در زمینه سلامت جنسی و باروری اجرا کرده که موجب پیشگیری بین مصرف کنندگان مواد مخدر شده است. 

گزارش تصویری