موضوع: اخبار

آمار مبتلایان به ویروس اچ آی وی در جهان

آمار مبتلایان به ویروس اچ آی وی در جهان

طبق آمار سازمان بهداشت جهانی تعداد ناقلان ویروس اچ آی وی در جهان 35 میلیون و 300 هزار نفر می باشد که در مقایسه با آمار 30 میلیونی در سال 2001 افزایش 17 درصدی را نشان میدهد.

این افزایش 17 درصد در 12 سال، نشان میدهد که دسترسی به درمان ضد رترو ویروسی برای مردم مبتلا به ویروس اچ آی وی به طور قابل توجهی گسترش یافته است. درمان ضد رترو ویروسی به کاهش تعداد مردم در حال مرگ از علل مربوط به ایدز به خصوص از سال 2005-2004 کمک شایانی کرده است.

از آغاز بیماری همه گیر HIV، 75 میلیون نفر به ویروس HIV آلوده شده و حدود 36 میلیون نفر از HIV جان خود را از دست داده اند. در سطح جهانی 35300000 افراد مبتلا به HIV در پایان سال 2012 گزارش شده است. تخمین زده شده که 0.8 درصد از بزرگسالان در سنین 49-15 سال در جهان با HIV زندگی می کنند.

کشورهای جنوب صحرای آفریقا هنوز هم سهم بزرگی از بار جهانی آلودگی به ویروس اچ آی وی را دارا هستند. اگر چه میزان عفونت های جدید HIV کاهش یافته است. اما تعداد کل افراد مبتلا به اچ آی وی رو به افزایش است. در سال 2012 این آمار در این منطقه از جهان به 25 میلیون نفر رسید که 71 درصد از آمار کل جهانی را شامل می شود.

ایدز در جهان