موضوع: آزمایش

روش های تشخیص آزمایشگاهی بیماری ایدز

روش های تشخیص آزمایشگاهی بیماری ایدز

روش های تشخیص آزمایشگاهی بیماری ایدز عبارتند از:

الف) تست های سنجش آنتی بادی

 از بدو ورود ویروس به بدن تا رسیدن سطح پادتن (آنتی بادی) به حد قابل تشخیص در آزمایش های قابل دسترس، ممکن است بین 2 هفته تا 12 هفته طول بکشد. در افرادی که رفتارهای پرخطر مانند تزریق مشترک و یا تماس جنسی مشکوک داشته اند اما جواب آزمایش منفی دارند لازم است 3 ماه بعد ودر صورت تداوم رفتار، هر شش تا 12 ماه آزمایش تکرار شود.

این تست شامل آزمایش های زیر است:

1- آزمایش الیزا (Elisa)

2- آزمایش وسترن بلات (Western Blot)

3- کیت های تست سریع (Rapid Test)

ب) تست های سنجش قطعات ویروس شامل آزمایش های:

1- آنتی ژن سطحی P24

2- آزمایش پی سی آر (PCR)

در ادامه در مورد انواع این آزمایش ها به تفصیل صحبت خواهیم کرد.