کارگاه هم اندیشی و انتقال تجربیات مدیران مراکز کاهش آسیب پروژه پیشگیری از ایدز

کارگاه هم اندیشی و انتقال تجربیات مدیران مراکز کاهش آسیب پروژه پیشگیری از ایدز

کارگاه هم اندیشی و انتقال تجربیات مدیران مراکز کاهش آسیب پروژه پیشگیری از ایدز، ویژه مدیران مراکز کاهش آسیب سراسر کشور در تاریخ 2 لغایت 4 تیرماه 93 در محل هتل شیان تهران برگزار گردید. در این کارگاه سه روزه، دکتر محضری، کارشناس پیشگیری و کنترل ایدز سازمان بهزیستی کشورر؛ آقای ابراهیم نیک آیین، مدیر موسسه اندیشمندان رایا سلامت محور؛ سرکار خانم شیبانی، هماهنگ کننده پروژه ایدز صندوق جهانی در سازمان بهزیستی کشور حضور داشتند.

برای مشاهده اطلاعات بیشتر، به بخش کارگاه آموزشی مراجعه کنید.