روش‌های آموزش مهارت‌های زندگی

روش‌های آموزش مهارت‌های زندگی

مهارت های زندگی با استفاده از روش‌های آموزش فعال و مبتنی بر تجربه با تشكیل گروه‌های كوچك یا گروه‌های دوتایی و بحث و مناظره، بارش فكری و ایفای نقش امكان‌پذیر است. در این نوع آموزش، آموزشگر و آموزش‌گیرنده در یك فعالیت پویا و دو طرفه شركت می‌كنند.

بارش فكری

شیوه ای خلاق در ایجاد نظرها و عقاید مختلف و متعدد درباره‌ی یك موضوع خاص است. در این روش سؤال یا موضوعی مطرح می‌شود و از گروه خواسته می‌شود تا در مورد موضوع، عقاید خود را به طور خلاصه در قالب كلمه‌ یا جمله‌ی كوتاه بیان كنند. نظرها و عقاید مطرح‌شده، روی تخته نوشته می‌شود تا همه آن را ببینند. بارش ذهنی فرصتی فراهم می‌كند تا نظرها و عقاید افراد بدون انتقاد پذیرفته شود و مورد احترام قرار گیرد. بارش فكری اطلاعات مهمی به آموزشگر مهارت‌های زندگی می‌دهد؛ این كه افراد چگونه به ‌یك مطلب خاص می‌نگرند، از آن موضوع چه می‌دانند و چگونه به زبان خود مطلب را توصیف می‌كنند. در پایان جلسه، افكار و نظرات ارایه ‌شده، در رابطه با مفاهیم آموخته شده، ارزیابی می‌شود.

ایفای نقش

در این روش بر اساس یك متن و یا بر اساس موقعیتی كه آموزشگر یا آموزش‌گیرندگان توصیف كرده‌اند نمایش اجرا می‌شود. در این روش، جوانب مختلف موقعیت مطرح و به افراد فرصت داده می‌شود تا مهارت‌های زندگی آموخته شده را اجرا كنند. ایفای نقش، شاید مهم‌ترین شیوه‌ی آموزش مهارت‌های زندگی باشد زیرا افراد می‌توانند موارد استفاده‌ی مهارت‌های آموخته‌شده را در موقعیت های متفاوت تمرین كنند. و این كار به خصوص، در مورد مهارت‌هایی كه اجرای آن‌ها در محیط واقعی زندگی اضطراب‌آور است، بسیار مفید و با ارزش است.

بحث و مناظره گروهی

 اجرای برنامه‌های گروهی موفق به نحوه آموزش آموزشگر در كارگاه‌های آموزشی، آموختن شیوه‌های كار گروهی و نحوه هدایت گروه بستگی دارد. برای اجرای بهتر كار گروهی معمولاً قواعدی برای شركت افراد تنظیم می‌شود و نقش‌های مختلفی به اعضا داده می‌شود، (مثلاً یكی از افراد وقت جلسه را نگه می‌دارد و یا دیگری رهبری گروه را در دست می‌گیرد). رهبر گروه باید آموزش‌های ویژه‌ای دیده باشد و به خوبی بداند با افراد منزوی كه در كار گروهی شركت فعال ندارند چگونه برخورد كند.

استفاده از سؤال، ساختار بهتری به موارد درسی می‌دهد و آن‌ها را درگیر آموزش می‌كند. 3 سؤال در هر درس قابل طرح است:

  • موضوع این درس چیست؟ (نظر افراد درباره‌ی مفاهیم)

  • از این موضوع چه آموخته‌اید؟ و این موضوع چه افكار و احساسی در شما ایجاد كرده است؟

  • با آموخته‌هایتان چه باید بكنید؟ و از آنها در زندگی روزمره‌ی خود چه استفاده‌ای می‌كنید؟

بهزیستی جسمانی و روانی افراد بستگی به برقراری ارتباطات مناسب با دیگران دارد. روابط ضعیف و نامناسب موجب فشار روانی شده و روابط مناسب و رضایت‌بخش موجب كمال و خودشكوفایی می‌شود. مهمترین عامل در شادی و احساس رضایت مردم توان برقراری ارتباط مناسب با دیگران است. با توجه به این نكته می‌خواهیم بدانیم كه چگونه می‌توانیم ارتباط موفقیت‌آمیز برقرار كنیم و ارتباط مؤثر از چه عناصر و فرآیندهایی تشكیل شده است.