مرحله قبل از ایدز و حالات وابسته به ایدز

مرحله قبل از ایدز و حالات وابسته به ایدز

قبل از بروز نهایی ایدز در بیمار، عوارضی ظاهر می­ شود که به آن علایم مربوط به ایدز می­گویند این علایم عبارتند از:

1- کاهش وزن بیشتر از 10 درصد وزن سابق

2- اسهال به مدت بیشتر از یکماه

3- تب به مدت بیشتر از یک ماه

4- عرق شبانه

5- خستگی، بی حالی و ضعف

این علایم را مقدمه ی استقرار کامل ایدز که پایان بیماری می ­باشد به حساب می ­آورند. در برخی موارد، بی قراری، بی اشتهایی، دل درد، سردرد وجود دارد و تغییرات عصبی منجر به از دست دادن حافظه و آسیب اعصاب محیطی می ­شود. این علایم به طور معمول متناوب است ولی کاهش وزن در اکثر بیماران وجود دارد و پیشرونده هم می ­باشد. بسیاری از بیماران در این مرحله دچار ضایعات پوستی، مخاطی و ضایعات دایم و یا عود کننده ناحیه دهانی و یا ناحیه تناسلی به علت ویروس های مختلف می ­شوند.

مراحل بیماری ایدز

مرحله اول: عفونت حاد

مرحله دوم: بدون علامت

مرحله سوم: بزرگی منتشر و پایدار غدد لنفاوی

مرحله چهارم: مرحله قبل از ایدز و حالات وابسته به ایدز

مرحله پنجم: ایدز