موضوع: اخبار

پایان طرح ارزیابی رفتارهای پرخطر كودكان خیابانی ظرف 8 ماه آینده

پایان طرح ارزیابی رفتارهای پرخطر كودكان خیابانی ظرف 8 ماه آینده

دبیر كمیته پیشگیری و كنترل ایدز سازمان بهزیستی كشور از پایان یافتن طرح «ارزیابی سریع رفتارهای پرخطر كودكان خیابانی» ظرف هشت ماه آینده خبر داد.

مجید رضازاده در گفت‌وگو با خبرنگار «اجتماعی» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اعلام آغاز این طرح از 1/5 ماه گذشته اظهار كرد: اعتبار اولیه طرح سنجش رفتارهای پرخطر در كودكان خیابانی در مرحله ارزیابی سریع 50 میلیون تومان است و این طرح با همكاری دانشگاه توانبخشی و علوم بهزیستی انجام می‌شود.

وی افزود: پس از پایان این مرحله، مراحل طراحی و مداخله انجام می‌شود و پس از انجام این مرحله نیز برنامه‌های لازم برای آموزش و مداخله‌ بهنگام این كودكان تدوین می‌شود تا رفتار پرخطر مرتبط با HIV در این كودكان كاهش یابد.

رضازاده افزود: جمعیت آماری كودكان در مرحله ارزیابی سریع از طریق نمونه‌گیری و با همكاری NGOها و سازمان‌های مرتبط استخراج می‌شود.

دبیر كمیته پیشگیری و كنترل ایدز سازمان بهزیستی كشور در بخش دیگری از گفت‌وگویش با ایسنا از اجرای طرح «آموزش پیشگیری از ایدز در گروه‌های پرخطر» از جمله معتادان تزریقی، كارتون‌خواب‌ها و خانواده‌های آنها، زنان آسیب‌پذیر و كودكان خیابانی خبر داد.

رضازاده در ادامه با اعلام تدوین چهار كتاب در این زمینه گفت:‌ از این میان سه كتاب در سطح مربی و یك كتاب در سطح گروه‌های همتا تدوین شده است.

وی در پایان گفت: آموزش از طریق مربیان به آموزشگر همتا كه خود فردی مبتلاست و رفتار پرخطر ندارد به گروه‌های هدف ارائه می‌شود.