مراحل بیماری ایدز: 2- بدون علامت

مراحل بیماری ایدز: 2- بدون علامت

پس از بهبودی خود به خودی مرحله حاد، بیمار وارد مرحله بدون علامت می­ شود که بر حسب وضعیت سن، بیماری های همراه، ایمنی قبلی، تغذیه و نوع ویروس آلوده کننده از 10 تا 15 سال طول می ­کشد. در این مدت شخص آلوده هیچ گونه علامتی از بیماری را بروز نمی­ دهد و به ظاهر سالم است، ولی برای دیگران آلوده کننده می­ باشد. این مرحله در کودکان کوتاهتر است. در این دوره، آزمایش خون مثبت است. کنترل ویروس در این مرحله مشکل می­ باشد.

مراحل بیماری ایدز

مرحله اول:عفونت حاد

مرحله دوم: بدون علامت

مرحله سوم: بزرگی منتشر و پایدار غدد لنفاوی

مرحله چهارم: مرحله قبل از ایدز و حالات وابسته به ایدز

مرحله پنجم: ایدز