مراحل بیماری ایدز

مراحل بیماری ایدز

یکی از راه های شناخت یک بیماری، شناخت علایم، دوره ها و مراحل مختلف سیر بیماری است. با این شناخت می توان از گسترش و توسعه بیماری در مراحل اولیه جلوگیری نمود. علایم ابتلا به بیماری ایدز بسیار پیچیده است و دارای دوره ها و مراحل چندی است که البته همه آنها در افراد مبتلا مشاهده نمی شود. این دوره ها و مراحل عبارتند از:

دوره ها:

1- دوره پنهان بیماری ایدز

2- دوره واگیری

مراحل بیماری ایدز

مرحله اول: عفونت حاد

مرحله دوم: بدون علامت

مرحله سوم: بزرگی منتشر و پایدار غدد لنفاوی

مرحله چهارم: مرحله قبل از ایدز و حالات وابسته به ایدز

مرحله پنجم: ایدز