موضوع: اخبار

گزارش آخرین آمار ثبت شده HIV در ایران تا پایان تابستان 92

گزارش آخرین آمار ثبت شده HIV در ایران تا پایان تابستان 92

بر اساس آمار جمع آوری شده از دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، تا تاریخ 1392/7/1 مجموعا 27041 نفر افراد مبتلا به HIV / AIDS در کشور شناسایی شده اند که 89/3 درصد آنان را مردان و 10/7 درصد را زنان تشکیل می دهند. تاکنون 5118 نفر مبتلا به ایدز شناسایی شده و 5471 نفر از افراد مبتلا فوت کرده اند. 45.9 درصد از مبتلایان به HIV در زمان ابتلا در گروه سنی 34-25 سال قرار داشته اند که بالاترین نسبت در بین گروه های سنی را به خود اختصاص می دهند.

برای دریافت فایل گزارش به صفحه آمار و اطلاعات سایت مراجعه کنید.