موضوع: اخبار

موارد مبتلا به HIV و ایدز بر حسب راه انتقال و سن

موارد مبتلا به HIV و ایدز بر حسب راه انتقال و سن

مبتلایان به ویروس اچ آی وی بر حسب سن و راه انتقال

بر اساس آمار جمع آوری شده از دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، تا تاریخ 1392/7/1 مجموعا 27041 نفر افراد مبتلا به HIV / AIDS در کشور شناسایی شده اند که 89/3 درصد آنان را مردان و 10/7 درصد را زنان تشکیل می دهند. تاکنون 5118 نفر مبتلا به ایدز شناسایی شده و 5471 نفر از افراد مبتلا فوت کرده اند. 45.9 درصد از مبتلایان به HIV در زمان ابتلا در گروه سنی 34-25 سال قرار داشته اند که بالاترین نسبت در بین گروه های سنی را به خود اختصاص می دهند.

علل ابتلا به HIV در بین کل مواردیکه از سال 1365 در کشور به ثبت رسیده اند به ترتیب، تزریق با وسایل مشترک در مصرف کنندگان مواد (68/1 درصد)، رابطه جنسی (12/7 درصد)، دریافت خون و فراورده های خونی (0.9 درصد) و انتقال از مادر به کودک (1/2 درصد) بوده است. راه انتقال در 17/1 درصد از این گروه نامشخص مانده است.

موارد مبتلا به اچ آی وی و ایدز بر حسب راه انتقال و سن