موضوع: مشاوره

در مشاوره اچ ای وی چه سوال هایی را باید پرسید؟

در مشاوره اچ ای وی چه سوال هایی را باید پرسید؟

چه سوال هایی را باید در مشاوره اچ آی وی پرسید؟

مشاوران ممکن است از مراجع خود سوال هایی از این قبیل بپرسند:

1-  آیا معلوم شده که شریک جنسی شما، یا هر کسی که با او رابطه جنسی داشته یا مواد مصرف کرده اید. اچ آی وی یا ایدز داشته باشد؟

2-  آیا وارد هیچ فعالیت جنسی شده اید که شما را در خطر قرار دهد؟

3- از کاندوم استفاده می­کنید؟ چگونه و کی؟

4- آیا وقتی مواد و الکل مصرف کرده اید رابطه جنسی برقرار می­کنید؟

5-  آیا هیچ یک از شرکای جنسی شما مشکلاتی با مواد یا الکل داشته اند؟

6- آیا هیچ گاه مواد تزریق کرده اید؟

7- آخرین باری که مواد مصرف کردید کی بود؟

8- آیا وقتی که تحت تاثیر سایر مواد یا الکل بوده اید هیچ گاه مواد تزریق کرده اید؟

9- آیا تا به حال کسی برای شما مواد تزریق کرده است؟

10- آخرین باری که سوزن و سرنگ، وسایل تهیه مواد (مثل قاشق) یا سایر وسایل تزریق را اشتراکی مصرف کردید کی بود؟

11- آیا تاکنون عفونت منتقل شونده از راه جنسی داشته اید؟

12- آیا تاکنون سل یا هپاتیت داشته اید؟

13- آیا تاکنون جراحی یا انتقال خون داشته اید؟