پاورپوینت آموزش همسان

پاورپوینت آموزش همسان

در این پاورپوینت علاوه بر آشنایی کلی با مفهوم آموزش همسان، عناوین و موضوعات زیر نیز توضیح داده شده است:

1- راهبردهای موثر تغییر رفتاری

2- شرایط آموزشگر همسان

3- معیارهای انتخاب آموزشگر همسان

4- نقش ها و مسئولیت های آموزشگر همسان

5- عواملی که به آموزشگر همسان انگیزه می دهد.