موضوع: اخبار

آخرین آمار مربوط به عفونت HIV تا پایان تابستان 92

آخرین آمار مربوط به عفونت HIV تا پایان تابستان 92

بر اساس آمار جمع آوری شده از دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، تا تاریخ 1392/7/1 مجموعا 27041 نفر افراد مبتلا به HIV / AIDS در کشور شناسایی شده اند که 89/3 درصد آنان را مردان و 10/7 درصد را زنان تشکیل می دهند. تاکنون 5118 نفر مبتلا به ایدز شناسایی شده و 5471 نفر از افراد مبتلا فوت کرده اند. 45.9 درصد از مبتلایان به HIV در زمان ابتلا در گروه سنی 34-25 سال قرار داشته اند که بالاترین نسبت در بین گروه های سنی را به خود اختصاص می دهند.

علل ابتلا به HIV در بین کل مواردیکه از سال 1365 در کشور به ثبت رسیده اند به ترتیب، تزریق با وسایل مشترک در مصرف کنندگان مواد (68/1 درصد)، رابطه جنسی (12/7 درصد)، دریافت خون و فراورده های خونی (0.9 درصد) و انتقال از مادر به کودک (1/2 درصد) بوده است. راه انتقال در 17/1 درصد از این گروه نامشخص مانده است.

در مقایسه این آمار با مواردیکه ابتلا آنان در سال 1391 گزارش شده است، اعتیاد تزریقی 52 درصد، برقراری روابط جنسی 33/2 درصد و انتقال از مادر به کودک 3/4 درصد را تشکیل داده است. در 11/4 درصد از موارد شناسایی شده در این سال راه انتقال نامشخص بوده و هیچ مورد جدید ابتلا از راه خون و فراورده های خونی گزارش نشده است.