موضوع: اخبار

امضا تفاهم نامه بین IFRC and UNAIDS برای درمان 15 میلیون مبتلا به HIV تا سال 2015

امضا تفاهم نامه بین IFRC and UNAIDS برای درمان 15 میلیون مبتلا به HIV تا سال 2015

فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر (IFRC) و برنامه مشترک سازمان ملل متحد (UNAIDS) تفاهم نامه ای را برای پیشبرد تلاش ها در رسیدن به دسترسی بالا به آزمایش و درمان اچ ای وی امضا کردند. 

IFRC and UNAIDS ترکیبی از تخصص و ظرفیت ها برای حمایت از اجرای طرح درمان 2015 UNAIDS و توسعه  یک مدل جامع برای دسترسی بالا به درمان اچ ای وی خواهد بود.

طبق اعلامیه سال 2011 کشورهای عضو سازمان ملل متحد به درمان 15 میلیون نفر که با HIV زندگی می کنند متعد شدند. در پایان سال 2012 حدود 10 میلیون نفر به درمان نجات بخش دسترسی پیدا کردند که 75 درصد آنها را مردم آفریقا شامل می شوند.

صلیب سرخ و هلال احمر، داوطلبان ارائه خدمات بهداشتی به میلیون ها نفر، از جمله برخی از مردم بیشتر به حاشیه رانده شده در جامعه هستند، میشل سیدیبه مدیر اجرایی UNAIDS گفت: من معتقدم که با حمایت از این داوطلبان و کسانی که با اچ ای وی زندگی می کنند و تقویت خدمات مبتنی بر جامعه ما قادر به درمان بیش از 15 میلیون نفر تا سال 2015 خواهیم بود.

تخمین زده می شود که تنها نیمی از افراد مبتلا به HIV از وضعیت ابتلای خود آگاه هستند و این نیاز فوری به دسترسی به خدمات آزمایش اچ ای وی است.

طرح درمان 2015 UNAIDS، تست داوطلبانه و محرمانه HIV است. این ابتکار به تشریح سه رکن برای رسیدن به اهداف اساسی و ضروری می پردازد.

1- افزایش تقاضا برای تست HIV و خدمات درمان

2- بسیج منابع و بهبود بهره وری و اثربخشی هزینه و تحویل

3- حصول اطمینان بیشتر مردم به دسترسی برابر به تست HIV و درمان