خطرات اچ آی ‌وی‌ و ایدز مرتبط با مواد مخدر

خطرات اچ آی ‌وی‌ و ایدز مرتبط با مواد مخدر

مصرف مواد را شروع نكن یا متوقف كن. اگر مواد قابل تزریق مصرف نكنی، به طور یقین نمی‌توانی آلوده به عفونت از طریق سوزن مشترك بشوی.

اگر مواد مصرف می‌كنی، به هر طریقی مصرف كن به جز تزریق. اگر مواد تزریق نكنی، آلوده به عفونت ها از طریق سوزن مشترك نخواهی شد.

اگر تزریق را ادامه می‌دهی، از سوزن، آب، ظرف، قاشق و فیلتر مشترك استفاده نكن، در هر نوبت از وسایل جدید تزریق استفاده كن.

اگر از وسایل و ابزار نو استفاده كنی، آلوده به عفونت‌های ویروسی نظیر اچ آی ‌وی ‌نخواهی شد.

اگر لازم است از هر وسیله ای ‌استفاده‌ی مجدد کنی، از وسایل تزریق خودت در هر نوبت استفاده کن.

اگر لازم داشتی‌ که وسیله ای‌ را دو بار استفاده کنی ‌و بر این باور بودی ‌که لازم است از وسایل فرد دیگری‌ استفاده کنی ‌(سوزن یا ادوات مشترک) حداقل سوزن‌ها را با روشی‌ مطمئن و ثابت شده تمیز کنید هر چند خطر انتقال، کاملا رفع نمی‌شود، اما می‌تواند احتمال انتقال را کاهش دهد.