انواع روش های فعال آموزشی

انواع روش های فعال آموزشی

به فعالیت‌های مربی در فضای آموزشی، روش آموزش گفته می‌شود. روش آموزش تعیین‌كننده نوع فعالیت آموزش‌دهنده و زمینه‌ساز فعالیت‌های فراگیر می‌باشد.

روش آموزش تنها به مدل‌های سنتی آن یعنی انتقال شفاهی اطلاعات از آموزش‌گیرنده اطلاق نمی‌شود، بلكه علاوه بر سخنرانی شامل انواع روش‌های فعال مثل بحث، پرسش و پاسخ، تمرین‌های عملی، شبیه‌سازی، انواع بازی‌های آموزشی، بیان یك داستان، ایفای نقش و... می‌‌باشد. تنوع در روش‌های آموزشی فرآیند آموزشی را جالب و لذت‌بخش می‌كند.

اصولاًروش فعال، روشی است كه در آن فعالیت‌های آموزشی به‌صورت تعامل‌های علمی، عاطفی و اجتماعی اتفاق می‌افتد. از ویژگی‌های بارز چنین آموزشی فعال بودن آموزش‌دهنده و آموزش‌گیرنده در فضایی كاملاً آزاد از نظر بیان اندیشه، نقد سازنده و بازسازی تجارب گذشته شخص است.

از انواع روش های فعال آموزشی می توان به روش های ذیل اشاره کرد:

1- روش حل مساله

2- روش پرسش و پاسخ

3- روش بحث گروهی

4- روش ایفای نقش

5- روش بازی

6- روش داستان گویی