پاورپوینت مقدمه ای بر مهارت های زندگی

پاورپوینت مقدمه ای بر مهارت های زندگی

در این پاورپوینت علاوه بر آشنایی کلی با مفهوم مهارت های زندگی و ارائه چند تعریف از آن موارد ذیل نیز بیان شده است:

1- ضرورت آموزش مهارت های زندگی

2- مهارت زندگی و نقش آن در سلامت روان

3- مهارت تصمیم گیری

4- تفکر خلاق

5- ارتباط موثر

6- مهارت های بین فردی

7- مهارت های مذاکره

8- تغییر رفتار از طریق مهارت های زندگی

نویسنده: خانم منیره آرزومندی