موضوع: اخبار

کارگاه آموزشی یک روزه پیشگیری از بیماری HIV-AIDS

کارگاه آموزشی یک روزه پیشگیری از بیماری HIV-AIDS

کارگاه آموزشی یک روزه پیشگیری از بیماری HIV/AIDS با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه، روسای شبکه‌های بهداشت و درمان شهرستان‌ها و رابطین بهداشتی سازمان‌ها و ادارات سلامت محور، روز دوشنبه (14 بهمن) در مرکز بهداشت کرمانشاه برگزار شد. به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران‌(ایسنا)، منطقه کرمانشاه، دکتر حمزه رئیس مرکز بهداشت استان کرمانشاه در این نشست بر لزوم همکاری همه دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف برای پیشگیری از بیماری HIV تاکید کرد.

مواد مخدر صنعتی مهمترین زمینه ابتلا به بیماری ایدز

وی اعتیاد به مواد مخدر خصوصا مواد مخدر صنعتی را از جمله مهم‌ترین زمینه‌های ابتلا به بیماری ایدز دانست و خاطرنشان کرد: وقتی که فرد ماده مخدری از جمله شیشه مصرف می‌کند، به دلیل توهم دست به رفتارهای پرخطری می‌زند که برخی از آنها ممکن است ابتلا به ایدز را به دنبال داشته باشد.

رئیس مرکز بهداشت استان کرمانشاه با اشاره به روند افزایش مصرف مواد مخدر صنعتی در کشور، تصریح کرد: شیشه از جمله مهم‌ترین این مواد است. وی با اشاره به لذت مصرف ماده مخدر شیشه برای اولین بار، یادآوری کرد: وقتی که فرد برای بار دوم و بیشتر شیشه مصرف کند، هرگز لذت بار اول برای او تکرار نخواهد شد و تنها اعتیاد و توهم را برای فرد در پی دارد.

حمزه معتقد است: یکی از مهم‌ترین اثرات شیشه ایجاد تمایل داشتن شرکای جنسی متعدد برای فرد است که خود می‌تواند زمینه ساز بیماری ایدز باشد.

در ادامه این کارگاه دکتر ناهید خادمی مدیرگروه پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های مرکز بهداشت استان کرمانشاه گفت: خانواده‌ها و مردم نیاز دارند اطلاعات لازم در خصوص HIV را دریافت کنند. وی با تاکید بر اینکه مبارزه و پیشگیری با بیماری HIV باید در اولویت کاری دستگاه‌ها باشد، یادآوری کرد: همه ادارات باید برنامه‌های تخصصی برای مبارزه با بیماری‌های رفتاری داشته باشند.

‌مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای مرکز بهداشت کرمانشاه تصریح کرد: تشکیل کمیته اختصاصی کنترل بیماری‌های رفتاری در ادارات، مطرح شدن مسئله HIV و مبازره با آن در کارگروه بهداشت شهرستان ها، راه‌اندازی مراکز مشاوره بیماری‌های رفتاری پایگاه‌های مرکز بهداشت و ... از جمله برنامه‌های پیشنهادی برای مبارزه با بیماری‌های رفتاری از جمله ایدز و اعتیاد است.

خادمی از شبکه‌های بهداشت شهرستان‌ها خواست برنامه‌های خود را ظرف مدت یک هفته اعلام کنند و از سایر دستگاه‌ها و ادارات نیز خواست برای مبارزه و پیشگیری با بیماری‌های رفتاری نهایت همکاری را داشته باشند.