برنامه توزیع سوزن و سرنگ ویژه معتادین

برنامه توزیع سوزن و سرنگ ویژه معتادین

این برنامه به‌طور عمده انتقال اچ آی‌ وی‌ و دیگر بیماری‌های منتقله از راه خون را كاهش می‌دهد و میزان وقوع آبسه ها را كم می‌كند. همچنین اشتراك وسایل و ادوات تزریق را به حداقل می‌رساند.

یکی ‌از اجزای ‌اصلی ‌برنامه توزیع سرنگ، آموزش خطرات مصرف تزریقی‌ مواد از جمله انتقال اچ آی‌وی‌ و خطرات رفتارهای ‌جنسی ‌پر مخاطره است.

برخلاف تصور عموم، پژوهش ها و تجارب نشان می‌دهند كه در برنامه‌ی ‌تعویض و توزیع سوزن و سرنگ، مصرف مواد و تعداد افرادی‌که مواد را تزریق می‌کنند بیشتر نمی‌شود و دفع ناامن سوزن استفاده شده کمتر می‌شود.

قبل از این كه برنامه‌ی سوزن و سرنگ شروع شود باید از وجود تعداد كافی ‌سوزن، سرنگ و كاندوم و عدم مخالفت مسئولین محلی ‌اطمینان حاصل كنیم.

در بعضی ‌برنامه ها، سوزن و سرنگ فقط به تعداد سوزن و سرنگ برگردانده شده داده می‌شود و در بعضی نیز به تعدادی كه مصرف كننده تزریقی درخواست می‌كند (در محدوده 5 تا 30 عدد). در برنامه های دسترسی به سوزن و سرنگ، ادوات تزریق در حد نیاز و تا حد ممكن، سریع و راحت در محل مورد نیاز ارایه می‌شود.