موضوع: مشاوره

مسایل و دوگانگی های مربوط به جایگاه زنان در جامعه

مسایل و دوگانگی های مربوط به جایگاه زنان در جامعه

از جمله مسایل و دوگانگی های مربوط به جایگاه زنان در جامعه می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

1- استانداردهای دوگانه در رابطه با جنسیت: عموما از زن انتظار می­رود به مرد وفادار باشد اما لزوما همین استاندارد برای مردان صدق نمی­کند. بسیاری از زنان در تلاش برای وفادار نگه داشتن شوهرشان احساس درماندگی می­کنند و اگر از شوهر خود درخواست استفاده از کاندوم داشته باشند، ممکن است با آنها بدرفتاری شود.

2- اهمیت باروری: در بسیاری از جوامع پرورش کودک نقش محول شده به زنان و تنها وسیله کسب هرنوع موقعیت اجتماعی است. از این رو تعارضی بین حفاظت از خود در برابر عفونت و الزام داشتن بچه وجود دارد.

3- فقر، روسپیگری، مهاجرت: برای بسیاری از زنان، تن فروشی تنها جایگزین فقر و فلاکت است. گاهی زنان تن فروش مجبور هستند علاوه بر امرار معاش خود، برای تامین زندگی فرزندان و سایر اعضای خانواده نیز تلاش کنند. ممکن است اصرار برای رویه های جنسی ایمن تر (مانند استفاده از کاندوم) دشوار باشد زیرا مردانی که مشتری آنها هستند، می­توانند به سراغ زنان تن فروش دیگر برود.

4- انگ و تبعیض: مدت ها است، که زنان، و به ویژه زنان تن فروش را “ناقل بیماری” توصیف می­کنند؛ توصیفی که نقش مشتری را در نظر نمی­گیرد. وقتی جایگاه زنان از قبل پایین بوده است، عفونت اچ ای وی موجب انگ مضاعف می­شود. تبعیضی که زنان در صورت اچ ای وی مثبت بودن تجربه می­کنند، می­تواند منجر به این شود که در صورت اطمینان از ابتلا یا شک به آن، از انجام آزمایش ابا داشته باشند، اگر آزمایش شوند وضعیت خود را مخفی نگه دارند، و برای درمان تخصصی و گرفتن کمک دیر مراجعه کنند.