موضوع: اخبار

آمار مرگ و میر ناشی از ایدز در جهان در سال 2012

آمار مرگ و میر ناشی از ایدز در جهان در سال 2012

آمار مرگ و میر ناشی از ایدز در سال 2012

آمار مرگ و میر ناشی از ایدز در سال 2012 در کشورهای جنوب صحرای آفریقا، خاورمیانه و شمال آفریقا، کارائیب، آمریکای لاتین، جنوب و جنوب شرق آسیا، در شرق اروپا و آسیای مرکزی مورد بررسی قرار گرفته است.

آمار مرگ و میر ایدز در جهان در سال 2012

 

آمار ایدز در جهان در سال 2012