پیشگیری ثانویه برای زنانی که اچ ای وی مثبت هستند

پیشگیری ثانویه برای زنانی که اچ ای وی مثبت هستند

پیشگیری ثانویه برای زنانی که اچ ای مثبت هستند

پیش از باروری

وقتی زنی در سنین باروری می­فهمد که مبتلا به اچ ای وی شده باید در مورد موضوع های مربوط به باروری مشاوره بگیرد. این یعنی او بتواند در مورد مسایلی که بارداری به همراه خواهد آورد و یا تعویق و اجتناب از آن فکر کند.

مشاوره همچنین باید او را در مورد عوامل خطری که احتمال ابتلای کودک را به اچ ای وی افزایش می­دهد آگاه کند. باید به آن زن اطلاعات روشنی در مورد انتخاب هایش داد و در این مسیر از او حمایت کرد. ممکن است او در مورد پیشگیری از بارداری و دسترسی به آن نیاز به مشاوره داشته باشد. باید از او در مورد تمایلش به انجام مشاوره با حضور شریک جنسی سوال کرد. اگر از پیش بچه هایی دارد، ممکن است در مورد سلامت آنها  نگران باشد و بخواهد آزمایش شوند.

پس از باروری

یک زن باداری ممکن است هنگام انجام مراقبت های پیش از تولد داوطلب و آزمایش اچ ای وی شود و پی ببرد که مبتلا به اچ ای وی است یا ممکن است از قبل وضعیت خود را بداند. در هر صورت او نیاز به مشاوره دلسوزانه و محرمانه در مورد خطر موجود برای نوزاد و کارهایی که می­تواند برای کاهش این خطر انجام دهد دارد. این امر به خدمات موجود دارد اما می­تواند شامل این موارد باشد:

1- مشاوره در مورد اچ ای وی و انتخاب های موجود برای تغذیه نوزاد

2- مشاوره در مورد حفظ سلامت مناسب طی بارداری و از طریق استراحت و تغذیه خوب

3- شناسایی و درمان عفونت های آمیزشی و سایر عفونت ها

شناسایی و درمان علل قابل پیشگیری تولدهای نارس

4- ارائه دوره کوتاه درمان پیشگیرانه ضد رتروویروسی، اگر قابل دسترس باشد.

5- سزارین انتخابی، اگر مناسب باشد

6- ارجاع به گروه های حمایتی

7- ترتیب دادن مراقبت و حمایت پیگیرانه

8- صحبت در مورد پیشگیری از بارداری بعد از تولد