پیشگیری از انتقال HIV از والد به کودک-پیشگیری اولیه

پیشگیری از انتقال HIV از والد به کودک-پیشگیری اولیه

چگونه می توانیم از ابتلای کودکان به اچ ای وی پیشگیری کنیم؟

1- پیشگیری اولیه

2- پیشگیری ثانویه با محوریت جمعیت

3- پیشگیری ثانویه برای زنانی که اچ ای وی مثبت هستند

4- پیشگیری، مراقبت، و حمایت برای مادر و نوزاد

پیشگیری اولیه

موثرترین شیوه پیشگیری از ابتلای نوزادان به اچ ای وی، پیشگیری از انتقال بین زنان و مردان است. آموزش جامعه برای آگاه سازی در مورد ابتلای نوزادان به اچ ای وی می­تواند با توسل به حس مسئولیت پذیری مردان در برابر خانواده در پیشگیری اولیه سهم داشته باشد.

پیشگیری از ابتلای زنان به اچ ای وی در دوره بارداری و شیردهی مهم است. چون در این دوره آنها بیشتر احتمال دارد ویروس را به نوزادانشان منتقل کنند:

1- اگر زنی مواد تزریق می­کند و می­خواهد باردار شود. باید به او (و اگر مقتضی بود شریک جنسی او) در مورد خطرات تزریق مواد برای نوزاد در طی بارداری، و خطر انتشار اچ ای وی به نوزاد در صورت ابتلای زن به اچ ای وی در دوره بارداری و بعد از آن مشاوره داد. باید پیش از بارداری برای توقف مصرف مواد از او حمایت کرد و تا زمانی که و تا زمانی که برای بارداری آماده شود دسترسی به وسایل پیشگیری از بارداری را برایش فراهم کرد. آن زن و شریک جنسی او باید در مورد نیاز به داشتن رابطه جنسی ایمن در دوره بارداری مشاوره بگیرند.

2-  اگر زنی که مواد مصرف می­کند از قبل باردار شده، نیاز به راهنمایی در مورد خطر انتقال اچ ای وی به خودش و نوزادش دارد و باید برای توقف مواد از او حمایت شود.

3- مردان حق دارند بدانند که رابطه جنسی محافظت نشده یا اشتراک وسایل تزریق مواد با دیگران خطر بزرگی برای انتقال اچ ای وی به نوزاد محسوب می­شود.

4- در دوره بارداری و زایمان به ویژه این احتمال وجود دارد که برای زنان انتقال خون و / یا تزریق انجام شود. ماما ها و پزشکان باید برای کاهش نیاز به انتقال خون، تضمین این که خون انتقالی قبلا بررسی شده، و به کارگیری معیارهای سخت گیرانه برای انتقال خون و تزریق ایمن آموزش ببینند.

5- “زوج های ناهمگون”، یعنی وقتی مرد اچ ای وی مثبت و زن اچ ای وی منفی است، اگر تمایل زیادی به بچه دار شدن داشته باشند ممکن است به دنبال مشاور باشند. در این وضعیت می­توان توصیه کرد که زوج فقط یک بار در ماه و در زمانی که بیشترین احتمال باروری زن وجود دارد رابطه جنسی بدون کاندوم داشته باشند، اگر چه باز هم خطر انتقال اچ ای وی به زن وجود دارد. اما بسیار کمتر از داشتن رابطه جنسی بدون کاندوم در تمام طول ماه است. زنان می­توانند زمان تخمک گذاری را یاد بگیرند و زمانی که بیشترین احتمال بارداری وجود دارد، رابطه جنسی بدون کاندوم داشته باشند. مهم است اطمینان حاصل شود که هیچ یک از شرکای جنسی عفونت آمیزشی ندارد.