باورهای غلط در مورد تاثیر کاندوم بر احساس جنسی

باورهای غلط در مورد تاثیر کاندوم بر احساس جنسی

مراجعه کننده در هنگام دریافت کاندوم: این دیگه چیه؟

ارائه دهنده: یک کاندوم

مراجعه کننده: به چه دردی می خورد؟

ارائه دهنده: موقع نزدیکی از آن استفاده می شود.

مراجعه کننده: من که از این چیزها استفاده نمی کنم.

ارائه دهنده: چرا؟

مراجعه کننده: جالب نیست.

ارائه دهنده: ببین اتفاقا این طوری رابطه تان با آرامش و امنیت بیشتری انجام می شود.

مراجعه کننده: مگه تا حالا که استفاده نکرده ایم چه اتفاقی افتاده؟

ارائه دهنده: وقتی احتمال می دهی خطراتی تو را تهدید می کند آن گاه احساس آرامش نمی کنی مگه این که از این استفاده کنی.

مراجعه کننده: من مطمئنم که اتفاقی نمی افتد. من که سالمم  تازه به موقع ...

ارائه دهنده: همانطور که قبل از انزال امکان بارداری وجود دارد، اچ ای وی در مایع قبل از انزال نیز وجود دارد. تازه رابطه تان به هر شکلی از هر راهی که باشد فرقی ندارد باید از کاندوم استفاده کنید.

مراجعه کننده: آخه استفاده از کاندوم در موقع نزدیکی درست مثل دوش گرفتن با بارانی است.

ارائه دهنده: اما به نظر من عدم استفاده از کاندوم بازی کردن با یک تفنگ پر است.

مراجعه کننده: من مطمئن نیستم که بتوانم مدت طولانی در وضع نعوظ یا سفتی باقی بمانم.

ارائه دهنده: نگران نباش استفاده از کاندوم از انزال زودرس جلوگیری می کند. برای اینکه عادت کنی بایذ بیشتر تمرین کنی.

در واقع علت اصلی نگرانی مردان در استفاده از کاندوم عبارتست از نگرانی در حفظ حالت سفتی به مدت لازم و احساس فشار در هنگام انزال. این دو مورد با رفتارهای جنسی جایگزین و جبران هیجان جنسی از راه های دیگر و نحوه صحیح پوشاندن کاندوم برطرف می شود و حمایت روانی دو طرفه ای که ایجاد می کند رابطه جنسی را دلپذیرتر می کند. در گروهی از معتادان که به دلیل مصرف مواد دچار انزال زودرس می شوند استفاده از کاندوم می تواند کمک کننده و در مواردی درمان پذیر باشد.