گزارش کارگاه آموزشی پیشگیری از ایدز

گزارش کارگاه آموزشی پیشگیری از ایدز

کارگاه سه روزه آموزش پیشگیری از ایدز ویژه پرسنل مراکز کاهش آسیب سراسر کشور با حضور جمعی از پرسنل تیم های سیار فعال در مراکز پروژه صندوق جهانی در کاشان برگزار گردید. در این کارگاه که با محوریت تکمیل آموزش وایجاد انگیزش در آموزشگران همسان برگزار شد، از زحمات خالصانه این آموزشگران در مراکز کاهش آسیب تقدیر و تشکر به عمل آمد و مباحثی نظیر آموزش کاهش آسیب پیشگیری از ایدز، رفتارسالم جنسی، روش تزریق سالمتر و..... به فراگیران آموزش داده شد.

پرسنل تیم های سیار در این کارگاه به صورت مستقیم زیر نظر مدیران و اساتید آموزش دیده و با هدف اصلی و ساختار پروژه پیشگیری از ایدز صندوق جهانی در ایران آشنا گردیدند. و در ضمن این کارگاه با مشارکت فعالانه به اشتراک گزاری تجارب  خویش  با یکدیگر پرداخته و مسایل و مشکلات کاری خود را بیان نمودند. این کارگاه سه روزه در دیماه  از 17 لغایت 19 بهمن برگزار گردید.

گزارش روز اول

کارگاه سه روزه پیشگیری از ایدز، با حضور آموزشگران همسان تیم های سیار مراکز کاهش آسیب سراسر کشور در شهرستان کاشان برگزار گردید. در بخش افتتاحیه کارگاه، آقای دکتر محضری با توضیحاتی در مورد نحوه کار پروژه صندوق جهانی ایدز،سازمان ملل در ایران و نحوه همکاری با مراکز کاهش آسیب و هدف از انجام این پروژه در ایران را بیان کردند.

کاهش آسیب

در ادامه بحث کاهش آسیب بیان گردید و در این خصوص شرکت کنندگان به ارائه نظرات خود پرداختند و به 4 گروه تقسیم شده و کار را با کار گروهی آغاز نمودند.

در بخش بعدی و پس از پذیرایی  باورهای غلط در خصوص HIV بیان شد و گروه ها به تفکیک به توضیح باورهای غلط در خصوص این بیماری پرداختند و هر گروه نظرات خود را اظهار داشتند و به سوالات مطرح شده در این خصوص پاسخ داده شد و در خصوص خود بیماری و روش های انتقال وهمچنین تفاوت بیماری ایدز با سایر بیماری ها آموزش های لازم برای شرکت کنندگان بیان گردید.

انواع مواد

در بخش بعدی و پس از صرف نهار و اقامه نماز مبحث انوع مواد برای حاضرین مطرح شد و شرکت کنندگان به صورت کار گروهی به تقسیم بندی انواع مواد از جمله محرک، مخدر، روان گردان و مواد توهم­زا پرداختند. سپس در جمع بندی در مورد دسته بندی و اثرات مواد بر روی بدن انسان صحبت گردید. و حاضرین با انواع مواد و محرک ها آشنا شدند و به سوالات شرکت کنندگان پاسخ داده شد.

آموزش همتایان

موضوع "آموزش همسان و ویژگی های آموزشگران همسان به صورت زیر بیان گردید:

توانایی كسب اطلاعات جدید

توانایی همدلی، گوش دادن و ارتباط مؤثر

رویكرد و نگرش به دور از قضاوت و با احترام

توانایی اظهار احساسات

طبیعت منعطف و سازگار

توانایی ترغیب و حمایت

توانایی ایجاد اطمینان و اعتماد

توانایی راهنمایی و هدایت كردن با الگوسازی

توانایی تصمیم سازی توانایی نگاه از ابعاد مختلف

نقش ها و مسئولیت های آموزشگر همسان:

1. آموزش همسانان درباره عفونتهای مقاربتی و HIV به صورت انفرادی یا گروه كوچك

2. كمك به همسانان برای دسترسی به كاندوم، خدمات مشاوره و آزمایش داوطلبانه ایدز و عفونتهای مقاربتی

3. توزیع كاندوم و لوبریكانت و نمایش استفاده صحیح كاندوم

4. درمان های جایگزین/تزریق ایمن

5. مشاركت در آگاه سازی و یاری رسانی HIV و  دیگر حوادث عمومی

6. توزیع اطلاعات آموزشی

7. برگزاری جلسات منظم

8. آموزش به همسانان برای مذاكره رفتار ایمن تر جنسی

9. تبلیغ كاندوم

10. آموزش به همسانان كه چگونه خطر شخصی را ارزیابی كنند.

11. آموزش همسانان درباره مراقبت های خانه HIV/AIDS مثبت ها

12. حمایت از تلاش های HIV مثبت ها در زندگی كردن مثبت

در ادامه بحث تزریق ایمن مطرح گردید و شرکت کنندگان نحوه و شرایط تزریق ایمن را در قالب کار گروهی بیان نمودند و گروه ها به ارائه نظرات  خود پرداختند و در ادامه روش صحیح تزریق و شرایط تزریق ایمن به طور جامع توضیح داده شد .

رفتار جنسی ایمن

رفتارجنسی ایمن بحث بعدی بود که مطرح شد. و توضیحات جامعی در این خصوص ارائه شد. مانند انواع کاندوم مردانه و زنانه و روش های استفاده، به تفکیک توضیح داده شد .

آموزش داوطلبانه ایدز (VCT)

پس از صرف ناهار مبحث مشاوره و آزمایش داوطلبانه ایدز (VCT) را ارائه کرده و ضمن اشاره به دلایل توصیه یا عدم توصیه، بر لزوم انجام VCT و برقراری ارتباط مؤثر با مراجعه کنندگان و نحوه ارجاع آنها به مراکز مربوطه جهت انجام آزمایش ایدز تاکید کردند.

موارد مورد نظر در مورد VCT

کار گروهی

در بخش کارگروهی شرکت کنندگان با مفاهیم آزمایش داوطلبانه آشنا شدند و هر یک تجربیات خود را بیان داشتند و ازآنها خواسته شد که پیشنهادات خود را در آن موقعیت ها، به عنوان آموزشگر همسان ارائه کنند.

در ادامه کارگاه انواع مسمومیت ها و بیش مصرفی مواد بیان شد و سپس راهکارها و ویژگی های تزریق سالم بیان نمودند. در ادامه حاضرین در قالب گروه های 5 نفره به بحث و تبادل نظر پیرامون بیش مصرفی (Overdose) افراد معتاد تزریقی پرداختند و مشکلات رسیدگی به این افراد توسط اورژانس و نیروی انتظامی را مورد بررسی قرار دادند. سپس نماینده هر گروه سرتیتر موارد بحث شده در گروه را برای جمع عنوان کرد و برخی از شرکت کنندگان که تجربه برخورد با بیش مصرفی را داشتند تجربیات خود را به حضار ارائه دادند و در پایان توضیح کامل بیان گردید و راهکارهای صحیح بیان شد.

گزارش روز سوم

مهارتهای زندگی

روز سوم کارگاه از ساعت 9 صبح توسط سرکار خانم آرزومندی آغاز شد که در خصوص بحث مهارتهای اجتماعی سوالاتی از شرکت کنندگان پرسیده شد و حضار به سوالات پاسخ دادند . سپس با توجه پاسخ های ارائه شده بحث مهارتهای اجتماعی مورد بررسی واقع شد در ادامه به نحوه ارتباط با فرد مقابل مورد بحث واقع شد. شرکت کنندگان بصورت کار گروهی دلایل عدم استفاده از کاندوم را بیان نمودند.

در ادامه ویژگی های ارتباط موثر و فرا پیام توضیح داده شد و به سوالات شرکت کنندگان به صورت جامع پاسخ داده شد . درانتها ضمن تشکر از گروه های تیم سیار آموزش همسان به عنوان پایه های اصلی انجام برنامه کاهش آسیب در سطح کشور، به جمع بندی کلی مباحث طرح شده در کارگاه پرداخته شد.

گزارش گردشگری باغ فین (بعدازظهر روز اول)

در این کارگاه همچنین برنامه های تفریحی نیز در نظر گرفته شد. شرکت کنندگان کارگاه در روز اول به بازدید از باغ فین رفتند.