نشانه های عفونت آمیزشی در نوزادان

نشانه های عفونت آمیزشی در نوزادان

عفونت های آمیزشی از انواع بیماری های واگیردار هستند که به طور عمده از طریق همه نوع آمیزش جنسی با فردی که به آن مبتلا شده انتقال می یابند. تورم و قرمزی و ترشح چشم نوزادان از علایم عفونت در نوزادان است که ناشی از عفونت آمیزشی در مادر است. برخی از این عفونت ها علایم و نشانه دارند و برخی نشانه ای نداشته و ممکن است مدتی نهفته بمانند اما به دیگران منتقل می شوند.