رازداری چیست؟

رازداری چیست؟

اعتماد یکی از مهم ترین عوامل بین مشاور و مراجع است. مشاور ارتباط را محکم کرده و احتمال دنبال کردن اطلاعات ارایه شده را بیشتر می کند. با توجه به این که افراد اچ ای وی ممکن است با تبعیض مواجه شوند، اطمینان بخشی در مورد رازداری مهم است. رازداری هر نوع اشاره به یک مراجع یا بحث در مورد او را منع می کند. مگر این که در چارچوب یک رابطه حرفه ای و با رضایت مراجع باشد.

افرادی که مواد تزریق می کنند از پیش انگ، تبعیض، و طرد را به خاطر مصرف مواد تجربه کرده اند، در بیشتر جوامع مصرف کنندگان تزریقی مواد را مطرود می انگارند و آنها اغلب هدف خشم و ترس جوامع هستند. اگر تشخیص اچ ای وی / ایدز هم اضافه شود، مصرف کنندگان تزریقی مواد یکی از منزوی ترین گروه های اجتماعی خواهند بود. برای تصمیم در مورد انجام یا عدم انجام آزمایش اچ ای وی، یک مصرف کننده تزریقی مواد ممکن است بپرسد دانستن وضعیت اچ ای وی چه منافعی برای او خواهد داشت.

اگر اصولا منفعتی داشته باشد، نگرانی ها می تواند حول این موارد باشد:

1- ترس از تبعیض بیشتر

2- نبود درمان برای بیماری های مرتبط با اچ ای وی

3- نبود دسترسی فوری به درمان دارویی و یا وسایل تزریق تمیز و کاندوم برای تضمین رویه های ایمن تر

4- ترس درمورد نحوه ی اطلاع به شرکای جنسی و خانواده در صورت آزمایش مثبت

5- ترس از آینده

در این ماجرا رازداری حیاتی است. معمولا کنار آمدن با نتیجه آزمایش اچ ای وی مدتی طول می کشد و مردم خود را در این زمان کاملا آسسیب پذیرحس می کنند. در این زمان ممکن است حس تسلط بر زندگی خود ناپدید شود و افراد حداقل نیاز دارند بتوانند تصمیم بگیرند چه کسی از ابتلای آنها به اچ ای وی مطلع شود. وقتی هنوز تبعیض گسترده علیه افرادی که با اچ ای وی مثبت زندگی می کنند و کسانی که مواد مصرف می کنند وجود دارد، افراد دلیل خوبی برای عدم اعلام وضعیت اچ ای وی خود دارند. بخشی از مشاوره پیش و بعد از آزمایش باید بحث در مورد رازداری باشد. باید به مراجع گفته شود که آن مرکز چگونه به نتایج آزمایش رسیدگی می کند. برای مثال:

آیا مراکز بهداشتی درمانی مطلع می شوند؟

چه کس دیگری در مرکز به پرونده آنها دسترسی دارد؟

نتیجه چگونه ثبت و بایگانی می شود؟

هر گونه تخطی از رازداری به هر نوع اعتمادی که بین مشاور و مراجع ایجاد شده آسیب می زند.