انیمیشن پیشگیری از بیماری ایدز - قسمت نهم

انیمیشن پیشگیری از بیماری ایدز - قسمت نهم

مجموعه انیمیشن پیشگیری از بیماری ایدز با همکاری وزارت بهداشت، صندوق کودکان سازمان ملل متحد (UNICEF)، صندوق عمران سازمان ملل متحد (UNDP) و انجمن پیشگیری از آسیب های اجتماعی تولید شده است.

داستان این انیمیشن در مورد جوان وسواسی به نام هوشنگ است که می­ ترسد به بیماری ایدز مبتلا شده باشد. 

هوشنگ در مسیر راه خانه دکتر را می بیند و در مورد روبان قرمزی که بر روی پوسترایدز است از دکتر می پرسد و دکتر اینگونه برایش توضیح می دهد: این روبان نشانه جهانی و نماد همبستگی و هشدار برای مدارا با یک فرد بیمار است. قرمز به رنگ عشق و اعتقاد است، عشقی که به زندگی معنا می دهد. به رنگ خون و حیات است که آدمی باید قدر آن را بداند.

مثل چراغ قرمز برای احتیاط پیر و جوان است و نشان می دهد که با عاقبت اندیشی می توان از خطر ابتلا مصون بود. رنگ قرمز همیشه نشانه ای از خطر است اگر که به پیشگیری توجه نشود.

پیشگیری مهمترین راه برای جلوگیری از شیوع بیماری ایدز است.

دانلود قسمت نهم