خستگی مفرط چیست؟

خستگی مفرط چیست؟

خستگی مفرط چیست؟

عبارت خستگی مفرط برای توصیف فرسودگی مفرط هیجانی استفاده می شود که می تواند برای افراد شاغل در حرفه های مراقبتی رخ دهد. در واقع، پاسخی به کشش هیجانی مزمن است و وقتی بروز می کند که فرد شدیدا درگیر کار با سایر انسان ها می شود، به ویژه کار با افرادی که مشکلات جدی و یا بیماری دارند. دشواری حیطه پیشگیری از اچ ای وی / ایدز به خصوص زمانی است که کارکنان نه تنها باید با مسائلی که به طور سنتی تابو بوده دست و پنجه نرم کنند (مصرف مواد و رابطه جنسی)، بلکه همچنین گاهی مجبورند به مردم بگویند یک بیماری کشنده دارند. خستگی مفرط می تواند به این شکل ها خود را نشان دهد:

  • بالا رفتن سطح غیبت کارکنان ازکار

  • بالا رفتن میزان بیمارشدن کارکنان

  • جابجایی سریع کارکنان

  • ابراز نارضایتی از کار

  • تعارض بین کارکنان

  • پایین آمدن کیفیت ارایه خدمات

کارکنانی که از خستگی مفرط رنج می برند ممکن است احساس کنند خسته هستند و از انرژی تخلیه شده اند، منابع عاطفی شان محدود شده، و احساس فرسودگی ناشی از غم خواری دارند. همه این ها منجر به پایین آمدن اعتماد به نفس می شود چون فرد فکر می کند خیلی خوب کار نمی کند و چندان برای مراجعان مفید نیست، و این به نوبه خود منجر به به افسردگی می شود. خستگی مفرط را می توان نوعی فقدان پیشرونده آرمان گرایی، انرژی، و هدف طبقه بندی کرد:

چهار مرحله در آن قابل تعریف است:

اشتیاق: دوره اولیه بالا بودن امیدها، انرژی، انتظارات غیر واقعی؛ هنوز افق واقعی کار درک نمی شود اما انتظارات بالا است.

رکود: ادامه کار اما دیگر مثل قبل مهیج نیست؛ مسایلی مانند پول، ساعت های کاری و ارتقای شغلی مهم می شود.

ناکامی: شروع  پرسش درمورد سودمندی خود و ارزشمندی خود شغل، برای مثال پرسیدن " خب که چی؟؛ ممکن است در این مرحله مشکلات هیجانی، جسمی، و رفتاری شروع شود.

بی تفاوتی: وقتی رخ می دهد که مددکار دایما در کارش احساس ناکامی دارد. اما برای تامین زندگی به آن نیاز دارد؛ ممکن است کم کاری و سرسختی در برابر چالش ها (به جای رویکرد سازنده) شروع شود، حتی از مراجعان اجتناب کند و از همکارانش فاصله بگیرد.

نشانه های خستگی مفرط در کارکنان می تواند شامل موارد زیر باشد:

جسمی: سردرد، کمردرد، سرماخوردگی مکرر، خستگس مفرط، طول کشیدن بیماری ها، بی خوابی، مشکلات گوارشی

عاطفی: تحریک پذیری، ناکامی، خشم، رویکرد بدون انعطاف نسبت به کار، افزایش مصرف مواد / الکل / سیگار و ... .

پرخوری یا کم خوری، افزایش تعارض در رابطه زناشویی یا سایر روابط، افسردگی و ناامیدی.