نشانه های عفونت آمیزشی در مردان

نشانه های عفونت آمیزشی در مردان

نشانه های عفونت آمیزشی در مردان:

1- خروج چرک از مجاری ادراری

2- تورم بیضه

3- سوزش یا احساس تحریک ادراری

4- هر گونه زخم یا ضایعه تناسلی مثل دانه های رنگین و جوش

5- برآمدگی جدید در کشاله ران (دوطرفه یا یک طرفه)

6- تب و گاهی تهوع و استفراغ

همه عفونت های آمیزشی علامت ندارند. به همین علت برای تشخیص دقیق لازم است از معاینه یا آزمایش کمک گرفته شود.