نقش مددکار اجتماعی در حمایت از مبتلایان به ایدز

نقش مددکار اجتماعی در حمایت از مبتلایان به ایدز

مددکار اجتماعی شخص متخصصی است که باید دید واقع بینانه نسبت به مسائل اجتماع و معضلاتی داشته باشد که هر کدام به نوعی گریبانگیر جامعه بشریت است. مددکار اجتماعی باید بیماری ایدز را بشناسد، دانش و معلومات خود را در این زمینه تا حد امکان گسترش دهد و مهارت کار با بیماران مبتلا به ایدز را داشته باشد و بتواند ضمن بر قراری رابطه حرفه‌ای و همچنین رعایت اصل حرمت و مقام انسانی در جهت پیشگیری، درمان و پیگیری وضعیت مبتلایان، اقدام مؤثری انجام دهد.

 سه زمینه اصلی و مؤثر فعالیت مددکاران اجتماعی، پیشگیری از بیماری، درمان و پیگیری وضعیت مبتلایان است