موضوع: اخبار

گزارش یک بررسی در 11 کشور دنیا در مورد ایدز

گزارش یک بررسی در 11 کشور دنیا در مورد ایدز

در سال 2012، UNAIDS تخمین زده است که 270000 نفر در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا با اچ ای وی زنـدگی می کردند. به جز جیبوتی و سومالی. اکثر بیماری های همه گیر اچ ای وی در این منطقه در میان جمعیت های کلیدی در معرض خطر، به طور معمول در میان افراد معتاد به مواد تزریقی، مردانی که با مردان دیگر یا کارگران جنسی، رابطه جنسی دارند متمرکز شده است.

در حالی که درک از ماهیت بیماری های همه گیر اچ ای وی در منطقه افزایش یافته است هنوز شکاف های حیاتی در این زمینه وجود دارد. در سال های اخیر در بسیاری از کشور ها نا آرامی های سیاسی و درگیری دیده شده است. در مجموع این به طور بالقوه پیامد جدی برای بیماری های همه گیر اچ ای وی است که نه تنها ناآرامی و جنگ در پی داشته، اجرای برنامه های پیشگیری و حمایت و ارائه خدمات (  به عنوان مثال توزیع درمان ضدرتروویروسی) را نیز با مشکل مواجه می کند. و این باعث تشدید بیماری های همه گیر اچ ای وی می شود.

در زیر ده هدف مشخص شده که این اهداف در 11 کشور مورد ارزیابی قرار گرفته است. جدول  زیر نیز در هر بخش مشخص می کند که تا چه حد پیشرفت وجود داشته است.

جدول ارزیابی

اهداف :

1- کاهش انتقال جنسی اچ ای وی تا 50 درصد در سال 2015

2- به نصف رساندن انتقال اچ ای وی در سال 2015، در میان مردمی که مواد مخدر تزریق می کنند.

3- از بین بردن عفونت های جدید اچ ای وی در کودکان در سال 2015 و کاهش قابل ملاحظه مرگ و میر مادران مبتلا به ایدز

4- رسیدن به 15 میلیون مبتلا به اچ ای وی با درمان های ضد رتوویروسی در سال 2015

5- کاهش مرگ و میر سل در مبتلایان به اچ ای وی تا 50 درصد در سال 2015

6- بستن شکاف منابع جهانی ایدز در سال 2015 و رسیدن به سرمایه گذاری جهانی سالانه 22-24 میلیارد دلار در کشورهای با درآمد کم و متوسط

7- از بین بردن نابرابری های جنسیتی و جنس بر اساس سوء استفاده و خشونت و افزایش ظرفیت زنان و دختران برای محافظت از خود در برابر HIV

8- از بین بردن انگ و تبعیض علیه مردم مبتلا به HIV از طریق گسترش قوانین و سیاست هایی که اطمینان از تحقق کامل حقوق بشر و آزادی های اساسی می دهد.

9- از بین بردن محدویت افراد مبتلا به اچ ای وی برای اقامت در کشورهای دیگر

10- تقویت ائتلاف اچ ای وی

راهنمای جدول:

ردیف افقی جدول:  اهداف فوق

ردیف عمودی جدول: کشورهای مورد تحقیق

P: آیا این هدف یک اولویت است؟

N: آیا در طرح رابرد ملی منعکس شده است؟

OT: آیا این کشور در مسیر است؟