نشانه های عفونت های آمیزشی در زنان

 نشانه های عفونت های آمیزشی در زنان

نشانه های عفونت های آمیزشی در زنان

  • درد زیر دل

  • دردهای لگنی

  • مقاربت دردناک

  • سوزش یا احساس تحریک ادراری

  • ترشحات غیرعادی از مجرای تناسلی (افزایش مقدار، تغییر بو، رنگ و قوام و همراه بودن با سوزش و خارش و نزدیکی دردناک)

  • هر گونه زخم یا ضایعه تناسلی مثل دانه های رنگین و جوش، برآمدگی جدید در کشاله ران (دوطرفه یا یک طرفه)

  • زخمی یا شکننده شدن دهانه رحم

  • خونریزی زیاد و طولانی مدت

  • عادت ماهیانه دردناک

  • تب و گاهی تهوع و استفراغ و خونریزی در فواصل عادت ماهیانه یا در زمان نزدیکی.

همه عفونت های آمیزشی علامت ندارند. به همین علت برای تشخیص دقیق لازم است از معاینه یا آزمایش کمک گرفته شود.