وظایف تیم های سیار

وظایف تیم های سیار

تیم یاری‌رسان باید بتواند مصرف‌کنندگان تزریقی‌مواد را پیدا کند، به محل تجمع آنها یا محل کار یا زندگی ‌یا خرید و فروش و مصرف آنان برود و با آن‌ها ارتباط برقرار نماید.

همچنین آن‌ها باید اطلاعات مربوط به انتقال، پیشگیری ‌و درمان اچ آی ‌وی، درمان سوءمصرف مواد و خدمات در دسترس برای ‌کمک به مصرف‌کنندگان مواد را آموزش دهند.

یاری‌رسانی سیار معمولاً به دیگر برنامه‌ها مانند سوزن و سرنگ، درمان های جایگزین و دیگر خدمات بهداشتی و اجتماعی مرتبط و وصل است كه مشهورترین آن مراكز گذری‌(DIC) است.

وسایلی‌که توسط یاری‌رسان سیار ارایه می‌شود عبارتند از:

  1. سوزن و سرنگ (در سایزهای مختلف) مطابق نیاز گروه هدف.

  2. آب مقطر.

  3. پنبه الكل.

  4. فیلترها.

  5. كاندوم‌ها.

  6. تورنیكه‌های یك‌بار مصرف.

  7. ظرف‌های یك‌بار مصرف جمع‌آوری ‌سرنگ، با دیواره‌ی محكم و مقاوم در برابر سوراخ شدن و قابل بسته شدن.

  8. بروشورهای آموزشی كاهش خطر (آموزش ارتباط سالم‌تر جنسی ‌و تزریق ایمن‌تر).

  9. بروشورهای حاوی اطلاعات كلی بهداشتی.