انتقال اچ ای وی به نوزادان

انتقال اچ ای وی به نوزادان

انتقال اچ ای وی به نوزادان

همه گیری اچ ای وی تاثیر عمیقی بر زندگی و بقای کودکان در حال توسعه گذاشته است. اچ ای وی می تواند از والدین به کودک منتقل شود و بسیاری از کودکان به علت مرگ والدین از ایدز یتیم شده اند. افرادی که مواد تزریق می کنند و شریک جنسی آنها ممکن است نگران خطر انتقال اچ ای وی به کودکان خود باشند. مردانی که مواد تزریق می کنند لازم است اطلاعاتی درمورد خطر انتقال عفونت از طریق رابطه جنسی و یا رویه های ناایمن تزریق، به شریک جنسی و متعاقبا خطر ابتلای کودک داشته باشند. زنانی که تزریق می کنند لازم است اطلاع داشته باشند که اگر مبتلا به اچ ای وی هستند بارداری برای نوزادانشان خطر اچ ای وی را به همراه دارد.

تعداد کودکان مبتلا به اچ ای وی در کشورهایی که اچ ای وی گسترش زیادی در بزرگسالان داشته سریعا رو به افزایش است. بیشتر زنانی که مبتلا به اچ ای وی می شوند در گروه سنی باروری هستند. کشورهای جنوب صحرای آفریقا تاکنون شدیدترین آسیب را متحمل شده اند اما درمنطقه آسیا – اقیانوسیه نیز تعداد کودکان مبتلا رو به افزایش است.

اچ ای وی با سرعت در هند، چین، و بسیاری از قسمت های جنوب – شرق آسیا و اقیانوسیه رو به افزایش است. در بسیاری از کشورها ابتلای به اچ ای وی/ ایدز پیشرفت حاصل شده در افزایش بقای کودک را تباه کرد. موضوع هایی مانند باروری، بارداری، زایمان، شیردهی، برای زنانی که مواد تزریق می کنند، یا شریک جنسی دارند که مواد تزریق می کند، به ویژه اگر برای تهیه مواد تن فروشی می کنند، باید اهمیت بی اندازه ای داشته باشد. مهم است که مشاور یا راهنمای مراقبت سلامت هنگام صحبت در مورد این موضوع ها، درک خوبی از آن داشته باشد.