موضوع: انتقال

رفتارهای پرخطر چیست؟

رفتارهای پرخطر چیست؟

رفتارهای پرخطر چیست؟

رفتارهای پرخطر برای کسانی تعریف می شود که رفتار یا موقعیت پرخطر دارند. این افراد شامل معتادان تزریقی و همسرانشان، افراد با رفتار جنسی پرخطر، همسران افراد مبتلا به اچ آی وی، مبتلایان به بیماری‌های مقاربتی و کسانی که رفتار جنسی غیرایمن دارند. با مشاوره صحیح و آموزش‌های مؤثر می‌توان در این دسته از افراد تغییرات رفتاری ایجاد کرد تا احتمال انتقال این بیماری‌ها کمتر شود. بدیهی است که مشاوره و آزمایش داوطلبانه (VCT) و کنترل به موقع بیماری نقش به سزایی در پیشگیری از انتقال ویروس از افراد تازه مبتلا به افراد سالم دارد.

به خاطر داشته باشید خون بازی به صورت مشترک احتمال انتقال اچ ای وی را بسیار بالا می برد. برای تصیمیم گیری در موقعیت های پرخطر از مصرف هر گونه مواد مخدر و الکل خودداری کنید تا دچار رفتارهای پرخطر و ابتلا به اچ ای وی نشوید.