همایش روز جهانی ایدز

همایش روز جهانی ایدز

همایش روز جهانی ایدز، روز یکشنبه با حضور ˈسید حسن هاشمیˈ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در وزارت بهداشت برگزار شد. در این مراسم همچنین دکتر محمدمهدی گویا، رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ دکتر صداقت، رییس اداره کنترل ایدز وزارت بهداشت و دکتر علی اکبر سیاری، معاون بهداشتی وزرات بهداشت نیز حضور داشتند.

همایش روز جهانی ایدز

 

روز چهانی ایدز