موضوع: اخبار

زنگ خطر افزایش سه برابری ایدز از طریق جنسی در کشور

زنگ خطر افزایش سه برابری ایدز از طریق جنسی در کشور

رییس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هشدار مبنی بر اینکه ابتلا به ایدز از طریق جنسی از 10 درصد سال 1380 به بیش از 30 درصد در حال حاضر رسیده است، گفت: تعداد مبتلایان به ایدز کشور از سال 1365 تاکنون به 27 هزار نفر رسیده است. به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، دکتر ˈمحمدمهدی گویاˈ در نشست خبری روز چهارشنبه با خبرنگاران، افزود: انتقال ایدز از راه جنسی به شدت کشور را تهدید می کند و این مسئله ظرف دو سال اخیر بویژه سال گذشته به شدت افزایش یافته است.

وی تصریح کرد: براساس مدل های ریاضی برآورد می شود 90 هزار نفر در کشور مبتلا به ایدز هستند. رییس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت، افزود: بیشترین توجه ما در رابطه با کنترل برنامه ایدز باید بر آگاهی رسانی نسبت به رفتارهای پرخطر توسط قشرجوان کشور متمرکز شود. گویا گفت: جوانان چندان از راه های انتقال ایدز آگاهی ندارند لذا در صورت ابتلا نیز به دلیل ترس از انگ و تبعیض، تحت مراقبت های بهداشتی قرار نمی گیرند.

وی افزود: حدود دو میلیون نفر از 35 میلیون و 300 هزار مبتلا به ایدز در جهان را جوانان 10 تا 19 ساله تشکیل می دهند. وی اضافه کرد: جوانان از ترس آنکه به خاطر بیماری مورد شماتت قرار نگیرند کمتر به مراکز درمانی مراجعه می کنند. به گفته رییس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت، تقریبا 69 درصد موارد ابتلا به ایدز در کشور تیز از طریق اعتیاد تزریقی و استفاده مشترک از سوزن و سرنگ مبتلا می شوند. گویا گفت: برنامه مبارزه با ایدز براساس استراتژیک کشور برعهده سازمان های مختلف از جمله آموزش پرورش، آموزش عالی، بهزیستی، وزارت کشور، وزارت بهداشت و سازمان زندان ها است. وی یادآور شد: اگر مداخلات مناسبی برای کنترل ایدز به طورمثال کنترل روابط همجنس گرایان و زنان خیابانی انجام نشود شیب ابتلا به ایدز در کشور بیش از پیش افزایش خواهد یافت.