جایگاه زنان در جامعه

جایگاه زنان در جامعه

این این احتمال وجود که شما به عنوان یک زن ایدز بگیرید، چون ممکن است شوهرتان با فردی که اچ ای وی دارد رابطه جنسی داشته باشد. چطور می توانید از خود محافظت کنید؟ با اصرار به اینکه مرد باید کاندوم استفاده کند؟ او قدرت انتخاب دارد، ممکن است بگوید نمی خواهد این کار را بکند. خب بعد چه؟ برای بسیاری از ما اتفاقی که می افتد. نداشتن سیستم حمایتی برای خود و بچه ها، یا خطر ابتلا به ایدز است.

فرمانبرداری و ناتوانی بسیاری از زنان در سراسر دنیا واضحا به واسطه همه گیری جهانی اچ ای وی/ایدز پر رنگ شده و این همه گیری را شعله ور و منتشر می کند. رابطه بین جایگاه پایین، فشار بر زن ها و انتشار بیماری تصادفی نیست. عوامل فرهنگی، قانونی، و اقتصادی کنترل زنان بر زندگی خود و توانایی حفاظت از خود در برابر اچ ای وی و سایر عفونت های آمیزشی را محدود می کند.

در برخی جوامع، زنان دستیابی اندکی به حقوق خود در مورد تحصیلات، سلامت، آموزش، درآمد مستقل و هم چنین حقوق ملکی و حقوقی دارند. در بسیاری از موارد زنان از نظر اقتصادی و وضعیت اجتماعی به همسر خود وابسته هستند. وقتی زنان برای محافظت از خود و کودکان شان در برابر فقر به همسر خود وابسته هستند، مذاکره برای رابطه جنسی ایمن تر دشوار می شود. برای زنان طرح موضوع رابطه جنسی ایمن تر، مانند استفاده از کاندوم، می تواند منجر به خطر طرد، کتک خوردن، یا اخراج از خانه شود. برخی از زنان هیچ گاه در مورد میل جنسی و رویه های رابطه جنسی با شریک خود صحبت نمی کنند. چون تجربه ندارند و نمی دانند با چه زبانی و از کجا شروع کنند.