فراخوان مقاله کنفرانس بین المللی AIDS2014

فراخوان مقاله کنفرانس بین المللی AIDS2014

برگزاری بیستمین کنفرانس بین المللی ایدز (AIDS2014) در ملبورن استرالیا در جولای 2014 نشان دهنده یک فرصت فوق العاده برای برجسته کردن ماهیت متنوع HIV آسیا و منطقه اقیانوسیه و پاسخ های منحصر به فرد آن است. این کنفرانس از ارسال مقالات در بخش های علمی زیر استقبال می کند:

Track A: Basic and Translational Research

Track B: Clinical Research

Track C: Epidemiology and Prevention Research

Track D: Social and Political Research, Law, Policy and Human Rights

Track E: Implementation Research, Economics, Systems and Synergies with other Health and Development Sectors

زمان ارسال خلاصه مقالات از 1 دسامبر 2013 تا 6 فوریه 2014 می باشد.