موضوع: اخبار

بیش از 10% از افراد مبتلا به HIV در کشورهای با درآمد کم و متوسط، 50 ساله و بالاتر هستند

 بیش از 10% از افراد مبتلا به HIV در کشورهای با درآمد کم و متوسط، 50 ساله و بالاتر هستند

ژنو- 1نوامبر 2013- برنامه مشترک سازمان ملل در مورد اچ ای وی/ایدز (UNAIDS)، یک مکمل به گزارش برنامه ایدز سازمان ملل در اپیدمی جهانی ایدز با تمرکز بر موضوع اچ ای وی و پیری منتشر کرده است.

مکمل نشان می­دهد که از مجموع جهانی 35.3 میلیون ( 38.8-32.3) افرادی که با اچ ای وی زندگی می کنند، تخمین زده می شود که 3.6 میلیون نفر (3.9-3.2) از آنها افرادی با سن 50 یا بالاتر هستند. اکثریت -2.9میلیون نفر (3.1-2.6)- افرادی هستند که در کشورهای با درآمد کم و متوسط زندگی می کنند و درصد افراد بزرگسال مبتلا به اچ ای وی دارای سن 50 و بالاتر در حال حاضر بیش از 10درصد است.

افراد دارای سن 50 و بالاتر غالبا از خدمات اچ ای وی محروم می‌شوند. میشل سیدیبه مدیر اجرایی سازمان ملل گفت: توجه بیشتری به نیازهای ویژه آنها مورد نیاز است تا یکپارچه شود خدمات اچ ای وی با سایر خدمات بهداشتی و درمانی، که مردم با سن 50 و بالاتر ممکن است تا الان به آن دسترسی داشته اند.

پیری، اپیدمی اچ ای وی است که که با توجه به سه عامل اصلی: 1- موفقیت درمان ضد رترو ویروسی افراد مبتلا به اچ ای وی 2- کاهش شیوع  اچ ای وی در میان بزرگسالان 3- تغییر بار بیماری در سنین بالاتر و افراد در سنین 50 و بالاتر که درگیر رفتارهای پرخطر مانند رابطه جنسی محافظت نشده و تزریق مشترک مواد مخدر هستند.

طرح مکمل نشان می دهدکه خدمات پیشگیری ازHIV، از جمله آزمایش HIV متناسب با نیازهای افراد 50ساله و بالاتر ضروری هستند و این خدمات باید منعکس کننده نیازهای جمعیت های کلیدی در این گروه سنی باشد. این طرح مکمل همچنین اهمیت شروع به موقع درمان ضد رترو ویروسی را تشریح می کند و بیان می‌کند که با بالا رفتن سن، سیستم ایمینی بدن تضعیف می‌شود.

مکمل نتیجه میی گیرد که پاسخ HIV در نتیجه نیاز به انطباق با روند جمعیت شناختی مهم می باشد. همچنین بر نیاز به ادغام خدمات HIV برای افراد 50 ساله و بالاتر با سایر خدمات غربالگری سلامت در دسترس این گروه سنی تاکید دارد.