موضوع: اخبار

سه راه برای کمک به پایان عفونت های جدید HIV در میان کودکان

سه راه برای کمک به پایان عفونت های جدید HIV در میان کودکان

سه چیز که همه ما می توانیم انجام دهیم برای کمک به پایان عفونت های جدید اچ آی وی در میان کودکان در سال 2015، موضوع کتابچه ای است که توسط UNAIDS منتشر شده است. * Believe it. Do it آنچه بدان اعتفاد داری انجام بده* شعار اصلی این کتاب است که با توجه به این شعار سه راه زیر برای کمک به پایان عفونت HIV بیان شده است. 1- پذیرفتن واقعیت 2- ارسال پیام 3- حمایت از مادران

در این کتاب می خوانیم:

هر ساله حدود 390000 کودک در جهان آلوده به اچ ای وی می شوند و 42000 نفر از زنان مبتلا به اچ ای وی هر ساله از عوارض HIV و بارداری جان خود را از دست می دهند. در مقابل، تعدادی از عفونت های جدید اچ آی وی در میان کودکان و مرگ و میر مادران مربوط به اچ آی وی در کشورهای با درآمد بالا تقریبا صفر است.

کتاب ایدز

تفاوت چرا؟ در کشورهای با درآمد کم و متوسط، زنان برای محافظت از خود و فرزندانشان، برای پیشگیری و درمان اچ ای وی خدمات بسیار کمی دریافت می کنند. در سال 2011، رهبران جهان در سازمان ملل متحد برای پایان دادن به عفونت های جدید اچ آی وی در کودکان تا سال 2015 متعهد شده  و طرح جسورانه جدید جهانی به تصویب رسید و اقداماتی در تمام نقاط جهان برای افزایش دسترسی و عدل و انصاف در جریان است.

دریافت کتابچه ایدز