موضوع: مشاوره

آزمایش اچ ای وی و مشاوره همگام هم پیش می روند

آزمایش اچ ای وی و مشاوره همگام هم پیش می روند

آزمایش محرمانه پادتن اچ ای وی در شالوم برای مراجعانی که مایل هستند وضعیت اچ ای وی خود را بدانند فراهم است. از ژانویه تا سپتامبر 1996، 155 نفر برای اچ ای وی آزمایش شدند، با استفاده از بسته های اچ ای وی 72/4 درصد آزمایش مثبت پادتن اچ ای وی دیده شد. آزمایش داوطبانه است و به مراجعان اطمینان داده می شود که نتیجه آزمایش در شرایط کاملا محرمانه نگهداری خواهد شد.

نمونه ها تنها با یک شماره رمز که علامت شناسایی محسوب می شود به مسئول فنی آزمایشگاه داده می شود. تمام مراجعانی که برای آزمایش محرمانه مراجعه می کنند مشاوره پیش و پس از آزمایش هم می گیرند. این دو مجموعه ی مشاوره معمولا توسط یک نفر ارائه می شود اما در بعضی شرایط دو نفر درگیر می شوند. یکی از این شرایط در زندان است که گاهی یک پرستار مشاوره پیش از آزمایش را انجام می دهد و سپس از مشاور مصرف کنندگان تزریقی مواد می خواهد که بیاید و نتیجه آزمایش و درهمان زمان مشاوره را به مراجع ارائه کند.

"گاهی متوجه می شدیم که داریم شتاب زده مشاوره می دهیم."

بار کاری سنگین مشاوران به این معنی است که آنها همیشه و هر زمانی که مراجع در مرکز حاضر می شود و خواهان آزمایش است آماده مشاوره نیستند. "مشکل واقعی ما با تعداد مراجعانی است که می آیند: گاهی متوجه می شویم که داریم شتاب زده مشاوره می دهیم."

همه مشاوره های اچ ای وی توسط همان مشاور مصرف کنندگان تزریقی مواد انجام می شود که خدمات سم زدایی را هم ارائه می دهد. همه ی این ها به معنی جریان مداوم مراجعان و زمانی است که به طرز  ناامیدکنند ای برای هر مراجع کوتاه است. مشکل به خصوص وقتی حاد می شود که مشاور سعی می کند به مراجع عوامل مختلف درگیر در آزمایش اچ ای وی را شرح دهد. با توجه به زمان محدود، روشن نیست که مراجع چقدر توانسته محتمل بودن دوره پنجره شش ماهه بین آخرین رفتار پرخطر در درک کند و بفهمد که نتیجه منفی احتمالی چقدر واقعا به معنی نبود عفونت اچ ای وی است.