موضوع: اخبار

دیدار خانم هلن کلارک معاون دبیرکل سازمان ملل متحد با مقامات کشور ایران

دیدار خانم هلن کلارک معاون دبیرکل سازمان ملل متحد با مقامات کشور ایران

دیدار خانم هلن کلارک معاون دبیرکل سازمان ملل متحد با مقامات کشور ایران

طبق برنامه ی اعلام شده از سازمان ملل، خانم هلن کلارک معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در طول سفر سه روزه خود که از 21 تا 23 اکتبر به طول می انجامد با تعدادی از مقامات ارشد دولت ایران از جمله وزیر امور خارجه، دکتر محمد جواد ظریف دیدار و گفت و گو خواهند داشت.

ایشان عصر روز دوشنبه، در اولین روز سفر خود، با ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار زمینه های همکاری میان وزارت تعاون و دفاتر ملل متحد در تهران مورد بررسی قرار گرفت.

در اطلاعیه مطبوعاتی سازمان ملل اهداف سفر ایشان به شرح ذیل بیان شده است:

  •  برای تعمیق، گسترش و تقویت تعامل توسعه سازمان ملل متحد و برنامه عمران سازمان ملل متحد با ایران و دستیابی به اهداف مندرج در توسعه چارچوب سازمان ملل متحد (UNDAF 2012 - 2016: مجموعه ای است که براساس اولویت های توسعه ملی مشخص شده در طرح توسعه 5 ساله فعالیت می کند.)

  • ترویچ اولویت های توسعه سازمان از قبیل رشد فراگیر یعنی انسان، محیط زیست و توسعه پایدار و همچنین توسعه کلی با چهره انسانی.