موضوع: اخبار

دولت آنگولا متعهد به تولد نوزادان عاری از HIV

دولت آنگولا متعهد به تولد نوزادان عاری از HIV

زایشگاه Paim Lucrecia یکی از کلینیک های آنگولا است، که در زمینه امکان دسترسی به درمان ضد رترو ویروسی برای زنان باردار مبتلا به اچ ای وی با هدف جلوگیری از انتقال ویروس به نوزادان خدمات رسانی می کند.

میشل سیدیبه مدیر اجرایی UNAIDS در 8 اکتبر در لواندا از این تاسیسات دیدن کرد و خواستار تلاش بیشتر در رسیدن به همه زنان باردار که با اچ ای وی زندگی می کنند و اطمینان حاصل کرد که همه نوزادان عاری از اچ ای وی در آنگولا متولد خواهند شد.

این تاسیسات بعد از چندین وزیر آنگولا برای افزایش جلوگیری از انتقال ویروس اچ ای وی از مادران باردار به نوزادان آنها تاسیس شد.

آنگولا یکی از 22 کشور اولویت های موجود در طرح جهانی به سمت حذف موارد جدید ابتلا به HIV در میان کودکان تا سال 2015 و زنده نگه داشتن مادران است. در حالی که داده ها از دولت آنگولا نشان می دهد که درصد تست اچ ای وی برای زنان باردار بین سال های 2009 تا 2012 افزایش یافته است، آنگولا تنها کشوی است که در آن تعداد عفونت های جدید در میان کودکان آن بین سال های 2009 تا 2012 افزایش یافته است.

آقای سیدیبه به طور مشترک با وزرای بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، زنان، دفاع، جوانان و ورزش و امور اجتماعی ملاقات کرد تا سرعت پاسخ آنگولا را به اچ آی وی را گسترش دهد. وزرای متعهد  میشوند به افزایش برنامه های اچ آی وی تا اطمینان حاصل کنند که تمامی نوزادان عاری از اچ آی وی متولد شده و مردم مبتلا به اچ ای وی در آنگولا به درمان دسترسی خواهند داشت.

میشل سیدیبه همچنین در طول سفر رسمی دو روزه خود با نمایندگان جامعه مدنی و بخش خصوصی آنگولا ملاقات کرد و به بحث در مورد چالش ها و فرصت های پاسخ گویی به ایدز پرداختند.