در مورد رفتار جنسی، چه سوال هایی را باید از مردم بپرسید؟

در مورد رفتار جنسی، چه سوال هایی را باید از مردم بپرسید؟

یکی از دشواری های کار برای کسانی که در حوزه پیشگیری از اچ ای وی کار می کنند، نیاز به پرداختن در مورد مسایلی است که مردم با آن راحت نیستند یا ندرتا در مجامع عمومی بحث می شود. هم مصرف مواد و هم تمایل جنسی با تابو و نهان کاری احاطه شده است. رویه های جنسی و مصرف مواد ناحیه به ناحیه و شهر به شهر متفاوت است.

برای اینکه بتوان بدون ایجاد ناراحتی درمورد مصرف مواد و تمایل جنسی صحبت کرد، لازم است رویه ها و اخلاقیات هر فرهنگ خاص را درک کرد. اطلاعات در مورد رویه های ایمن تر جنسی باید با استفاده از داده های گروه های هدف به نحو مناسبی طراحی و هدف گذاری شود.

این سوال های پیش زمینه، نقطه شروعی برای روشن کردن ماهیت تمایل جنسی و بهترین نحوه مذاکره در مورد آن است.

 • مردم چه نوع زبانی را برای صحبت در مورد رابطه جنسی به کار می برند؟

 • در چه شرایطی مردم در مورد رابطه جنسی صحبت می کنند؟

 • مردان و زنان جوان از چه سنی شروع به رابطه جنسی می کنند؟ در این مورد آنها چقدر امکان انتخاب دارند و این مساله بین مردان و زنان چقدر فرق می کند؟

 • اشکال قابل پذیرش و غیر قابل پذیرش رابطه جنسی در جامعه کدام است؟

 • چه تفاوتی بین دیدگاه جامعه و رویه ای که در عمل اتفاق می افتد وجود دارد؟

 • چه کسی رابطه جنسی را آغاز می کند؟

 • آیا زنان می توانند به رابطه جنسی نا خواسته یا محافظت نشده نه بگویند؟

 • چقدر رابطه جنسی اجباری و یا تجاوز شایع است؟

 • آیا زنان می توانند شریک جنسی را برای استفاده از کاندوم با خود همراه کنند؟ آیا زنان می توانند کاندوم تهیه کنند؟ زنان با چه موانعی در تهیه کاندوم مواجه می شوند؟

 • چه نوع وسیله پیشگیری از از بارداری استفاده می شود؟ (برای مثال قرص های ضدبارداری خوراکی، داروهای تزریقی ضدبارداری، وسایل داخل رحمی (آی یو دی)، کاندوم، عقیم سازی زنان و مردان)

 • رویه های سنتی تنظیم خانواده کدام است؟ چقدر این رویه ها شایع است؟

 • چقدر فعالیت های جنسی که خطر انتقال اچ ای وی را افزایش می دهد شایع است؟

 • چقدر فعالیت های جنسی که خطر انتقال اچ ای وی را کاهش می دهد شایع است؟

 • چقدر رابطه جنسی برای پول مهم است؟

 • آیا انجام معاینه دوره ای سلامت، آزمایش اچ ای وی  یا درمان عفونت های منتقل شونده از راه جنسی اجباری است؟

 • سطح دانش در مورد انتقال و پیشگیری از اچ ای وی و سایر عفونت های آمیزشی چقدر است؟

 • آیا مردم خود را در خطر می دانند

 • مردم عموما چه افراد و گروه هایی را در خطر می دانند؟